Văn bản số: 14379/CT-TTHT
File size: 116.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
Xác định khoản thu nhập chịu thuế là quà tặng, hiện vật
Văn bản số: 13285/CT-TTHT
File size: 180.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với khoản bảo hiểm có tính tích lũy
Văn bản số: 8913/CT-TTHT
File size: 150.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế phát sinh của cá nhân người nước ngoài
Văn bản số: 5803/CT-TTHT
File size: 88.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Quy định về việc ủy quyền giao dịch với cơ quan thuế
Văn bản số: 8899/CT-TTHT
File size: 96.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định tính thuế TNCN đối với khoản thừa kế là số dư tiền mặt
Văn bản số: 12211/CT-TTHT
File size: 127.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền lương và trợ cấp sau nghỉ việc
Văn bản số: 8914/CT-TTHT
File size: 191.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định cá nhân cư trú theo hiệp định VN - Campuchia
Văn bản số: 8897/CT-TTHT
File size: 94.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai cho khoản trợ cấp thôi việc, tinh giảm biên chế
Văn bản số: 8961/CT-TTHT
File size: 110.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Tính khoản chi tiền điện thoại và tiền nhà cho người lao động vào thu nhập chịu thuế
Văn bản số: 8895/CT-TTHT
File size: 82.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định những khoản được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 8892/ct-TTHT
File size: 75.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Xác định khoản thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân là người nước ngoài
Văn bản số: 11806/CT-TTHT
File size: 194.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản trợ cấp khi nghỉ việc, thưởng bằng cố phiếu
Văn bản số: 5801/CT-TTHT
File size: 118.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Quy định về thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng
Văn bản số: 8976/CT-TTHT
File size: 83.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Quyết toán thuế TNCN với đối tượng điều chuyển người lao động
Văn bản số: 8882/CT-TTHT
File size: 90 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Miễn giảm thuế TNCN cho khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 9031/CT-TTHT
File size: 94.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/08/2019
Kê khai khoản trợ cấp mất việc và bồi thường vi phạm HĐLĐ
Văn bản số: 8880/CT-TTHT
File size: 85.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn về đối tượng được tính giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 11711/CT-TTHT
File size: 134.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 8877/CT-TTHT
File size: 121 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với thu nhập thừa kế
Văn bản số: 9134/CT-TTHT
File size: 102.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2019
Miễn thuế TNCN với quà tặng BĐS giữa vợ chồng