Văn bản số: 7043/CT-TTHT
File size: 99.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện
Văn bản số: 7029/CT-TTHT
File size: 63.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với khoản khoán chi
Văn bản số: 5371/CT-TTHT
File size: 94.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2019
Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ngoài giờ
Văn bản số: 7027/CT-TTHT
File size: 77.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Hướng dẫn uỷ quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng
Văn bản số: 7018/CT-TTHT
File size: 76.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài
Văn bản số: 4582/CT-TTHT
File size: 257.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2019
Kê khai thuế đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 4505/CT-TTHT
File size: 143.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/05/2019
Khấu trừ thuế đối với tiền công, tiền thu lao khoán
Văn bản số: 4453/CT-TTHT
File size: 162.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2019
Quyết toán thuế đối với người lao động có thu nhập phát sinh tại nước ngoài
Văn bản số: 4451/CT-TTHT
File size: 94.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2019
Quy định về phần khoán chi tiền điện thoại
Văn bản số: 4236/CT-TTHT
File size: 90 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2019
Trường hợp ủy quyền quản lý bất động sản
Văn bản số: 4230/CT-TTHT
File size: 91.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2019
Thu nhập nhận được từ quà tặng bằng tiền mặt
Văn bản số: 4229/CT-TTHT
File size: 123.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2019
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản
Văn bản số: 4000/TCT-DNNCN
File size: 860.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Khoản từ thiện, nhân đạo đóng góp vào Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM
Văn bản số: 7014/CT-TTHT
File size: 154.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Khấu trừ thuế TNCN khi giao tài sản cho nhân viên sử dụng
Văn bản số: 7004/CT-TTHT
File size: 76.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản trong gia đình
Văn bản số: 6991/CT-TTHT
File size: 111.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với khoản thanh toán bổ sung cho người lao động
Văn bản số: 6912/CT-TTHT
File size: 132.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2019
Quy định về đăng ký người phụ thuộc đối với thành viên gia đình
Văn bản số: 6799/CT-TTHT
File size: 128.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/07/2019
Thuế thu nhập cá nhân đối với môi giới bán hàng hoá của Công ty tại nước ngoài
Văn bản số: 6767/CT-TTHT
File size: 162.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/07/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN khi quyết toán thuế năm
Văn bản số: 6119/CT-TTHT
File size: 128.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản