Văn bản số: 2888/TCT-TNCN
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
- Quyết toán thuế của cá nhân cư trú người nước ngoài rời Việt Nam nhưng tháng cuối làm việc không tròn tháng
Văn bản số: 2722/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
- Thuế cư trú địa phương của cá nhân cư trú quốc tịch Nhật Bản được trừ vào thuế TNCN tại Việt Nam
Văn bản số: 2616/TCT-TNCn
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/07/2011
Điều kiện để người nước ngoài ủy quyền hoàn thuế cho tổ chức, cá nhân Việt Nam làm thủ tục hoàn thuế.
Văn bản số: 2477/TCT-TNCN
File size: 43.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2010
Phụ cấp về chế đội bồi dưỡng giám định tư pháp đối với giám định viên tư pháp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 2411/TCT-TNCN
File size: 47.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/07/2011
Thù lao dưới hình thức hoa hồng, tiền thưởng do giới thiệu sản phẩm cho khách hàng là thu nhập từ tiền lương tiền công.
Văn bản số: 2124/TCT-TNCN
File size: 61.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
Bảo hiểm xã hội tự nguyện không được trừ vào thu nhập để xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 2094/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/06/2011
Cá nhân nước ngoài xác định tình trạng cư trú theo năm dương lịch. Sĩ quan quân đội làm việc 2 nơi quyết toán tại nơi cư trú
Văn bản số: 2071/TCT-TNCN
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
Các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ, khai thuế TNCN cá nhân làm việc tại các tổ chức này
Văn bản số: 2052/TCT-TNCN
File size: 35 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2011
Trách nhiệm của cơ quan chi trả thu nhập trong việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế TNCN (theo thông tư 81)
Văn bản số: 2013/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2011
Quy định về hồ sơ đề nghị khấu trừ số thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
Văn bản số: 1971/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2011
Cá nhân nước ngoài ký hợp đồng dịch vụ với Tổng Công ty dầu khí không được trừ phụ cấp độc hại nguy hiểm
Văn bản số: 1826/TCT-TNCN
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2011
Khấu trừ thuế TNCN thuế suất 10% đối với cộng tác viên không thuộc biên chế của Công ty.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 57.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2011
Cá nhân làm việc không đủ năm vẫn được ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thuế TNCN thay.
Văn bản số: 1566/TCT-CS
File size: 47 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2011
Trách nhiệm của Công ty Việt Nam trong việc khấu trừ thuế GTGT, thu nhập doanh nghiệp và TNCN đối với nhà thầu nước ngoài
Văn bản số: 3851/TCT-TNCN
File size: 627.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 1287/TCT-TNCN
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2010
Khấu trừ bảo hiểm đã nộp tại nước ngoài (Nhật Bản)theo quy định từ năm 2008 trở về trước và từ năm 2009
Văn bản số: 1242/TCT-TNCN
File size: 110.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/04/2011
Thu nhập do tổ chức quốc tế trả phải chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1032/TCT-TNCN
File size: 67.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/03/2011
Bảo hiểm nước ngoài đã nộp được trừ khi tính thuế TNCN. Thu nhập được nhận từ nước ngoài phải kê khai nộp thuế
Văn bản số: 847/TCT-TNCN
File size: 74.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2010
Nghĩa vụ kê khai nộp thuế TNCN của cá nhân không cư trú không hiện diện tại Việt Nam hoặc đã về nước
Văn bản số: 801/TCT-TNCN
File size: 27 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/03/2011
Thuế TNCN với các khoản chi khen thưởng, bồi dưỡng công tác kiêm nhiệm, phụ cấp, trợ cấp