Văn bản số: 8965/CT-TTHT
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/10/2011
Tiền học phí trả cho con của người nước ngoài không ký hợp đồng lao động không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 8756/CT-TTHT
File size: 27.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/10/2011
Người nước ngoài không có thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam thì không phải kê khai và nộp thuế TNCN.
Văn bản số: 7958/CT-TTHT
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/09/2011
Chính sách thuế đối với khoản chi thuê cá nhân nước ngoài làm phiên dịch (trường hợp cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú)
Văn bản số: 5155/TCT-TNCN
File size: 47 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/12/2010
Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công làm thêm giờ. Quy định về làm thêm giờ.
Văn bản số: 4527/TCT-TNCN
File size: 87.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/11/2010
Quy định về phụ cấp Quốc phòng-an ninh đối với công nhân viên chức quốc phòng
Văn bản số: 4421/TCT-TNCN
File size: 34.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/11/2010
Khoản tiền bồi dưỡng cán bộ tin học quản trị mạng, cán bộ nhập liệu là thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 4420/TCT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/11/2010
Tài liệu chứng minh khi đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học
Văn bản số: 3801/TCT-TNCN
File size: 249.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Khoản thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng Công ty trả cho cá nhân là khoản thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 3793/TCT-TNCN
File size: 52.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Thuế TNCN của cá nhân kinh doanh chưa có giấy phép kinh doanh. Phân biệt thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương tiền công
Văn bản số: 3786/TCT-TNCN
File size: 94.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Tiền tư vấn, chi phí đi lại, tiền khách sạn cho chuyên gia là thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 3783/TCT-TNCN
File size: 93.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Cá nhân nghỉ hưu có thu nhập khác phải kê khai và nộp thuế TNCN trên phần thu nhập ngoài lương hưu đó.
Văn bản số: 3782/TCT-TNCN
File size: 103.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 29/09/2010
Thuế TNCN của người đại diện Công ty góp vốn và nhận phần thù lao từ vốn góp
Văn bản số: 3713/TCT-TNCN
File size: 47.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2010
Cá nhân đã nghỉ việc, chuyển công tác... bị truy thu thuế TNCN theo kết luận thanh tra thì Công ty có trách nhiệm nộp thay
Văn bản số: 3712/TCT-TNCN
File size: 69.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2010
Tiền bồi thường cho người lao động theo quyết định của Tòa án được miễn thuế TNCN
Văn bản số: 3711/TCT-TNCN
File size: 50.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2010
Khoản thu nhập trả cho cá nhân đi du lịch nếu ghi rõ tên trong quyết định thì cá nhân phải chịu thuế TNCN.
Văn bản số: 3691/TCT-TNCN
File size: 38.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/10/2011
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân làm việc 2 nơi, cả 2 nơi đều đăng ký giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 9883/CT-TTHT
File size: 627.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/11/2011
V/v thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 3649/TCT-TNCN
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/10/2011
Các khoản thưởng, phúc lợi bằng tiền, hiện vật phải chịu thuế TNCN. Nơi quyết toán của cá nhân có thu nhập từ Tổng Công ty và công ty thành viên
Văn bản số: 3637/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/10/2011
Miễn thuế đối với thu nhập tính thuế đến bậc 1. Thu nhập tính thuế từ bậc 2 trở lên không được miễn thuế.
Văn bản số: 3563/TCT-TNCN
File size: 1 MB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
Hướng dẫn cách quy đổi thu nhập sau thuế (Net) ra thu nhập trước thuế(Gross)đối với các khoản thu nhập tổ chức chi trả thu nhập trả thay như tiền nhà, bảo hiểm...