Văn bản số: 91/2014/NĐ-CP
File size: 404.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/10/2014
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Văn bản số: 71/2014/QH13
File size: 115 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 26/11/2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Văn bản số: SDQTTNCN_2013
File size: 719.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/02/2014
Sơ đồ tóm tắt thủ tục quyết toán và nơi nộp HSQT Thuế TNCN năm 2013 của cá nhân
Văn bản số: QTTNCN_2013
File size: 335.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/02/2014
Cục Thuế TPHCM hướng dẫn một số điểm cần lưu ý khi Quyết Toán Thuế TNCN năm 2013
Văn bản số: 336/TCT-TNCN
File size: 1.5 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2014
Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
Văn bản số: 336/TCT-TNCN
File size: 1.5 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 24/01/2014
Tổng Cục Thuế Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013
Văn bản số: 111/2013/TT-BTC
File size: 147 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 15/08/2013
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ
Văn bản số: 8817/BTC-TCT
File size: 1.1 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/07/2013
Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN
Văn bản số: 8355/BTC-TCT
File size: 875.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 28/06/2013
Hướng dẫn triển khai thực hiện một số qui định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quản lý thuế
Văn bản số: 65/2013/NĐ-CP
File size: 780.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 27/06/2013
Qui định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
Văn bản số: 2480/CT-TTHT
File size: 290.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/05/2013
Thuế TNCN các khoản phụ cấp của giáo viên
Văn bản số: 2410/CT-TTHT
File size: 743.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2013
Kê khai và ghi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Nộp chậm tiền thuế bị phạt chậm nộp 0,05%/ngày
Văn bản số: 2396/CT-TTHT
File size: 737.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/05/2013
Chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai: nếu có hóa đơn chứng từ mua vào, hóa đơn bán ra được áp dụng thuế suất 25%
Văn bản số: 2386/CT-TTHT
File size: 44.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2013
Người nước ngoài về nước khi chưa kết thúc năm dương lịch, nếu thuộc đối tượng không cư trú thì không phải quyết toán
Văn bản số: 2380 /CT-TTHT
File size: 736 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2013
Thuế TNCN của người nước ngoài làm việc tại giàn khoan
Văn bản số: 2354/CT-TTHT
File size: 280.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2013
Ghi thời điểm chi trả thu nhập trên chứng từ khấu trừ thuế
Văn bản số: 2322/CT–TTHT
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2013
Chuyển nhượng căn hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (mặc dù duy nhất) cũng không được miễn thuế
Văn bản số: 2276/CT-TTHT
File size: 279.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2013
Cá nhân cư trú trong năm dương lịch phải kê khai thu nhập toàn cầu. Nếu đã nộp thuế ở NN thì được trừ theo tỷ lệ.
Văn bản số: 1950/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2013
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là nợi đăng ký GTGC (mặc dù kinh doanh nợi khác)
Văn bản số: 6612/BTC-TCT
File size: 31.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/04/2013
Thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp của cơ quan Đảng