Văn bản số: 1402/TCT-TNCN
File size: 615.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2010
V/v kê khai nộp thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại chi nhánh
Văn bản số: 1368/TCT-TNCN
File size: 596.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2010
V/v thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.
Văn bản số: 308/TCT-TNCN
File size: 616.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2011
V/v xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán
Văn bản số: 244/TCT-TNCN
File size: 612.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/01/2011
Về thuế TNCN đối với tiền thưởng sáng kiến
Văn bản số: 85/TCT-TNCN
File size: 627.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2010
V/v xác định các khoản giảm trừ cho người lao động được cử đi công tác nước ngoài dài hạn
Văn bản số: 61/TCT-TNCN
File size: 622.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/01/2011
V/v đăng ký giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 3649/TCT-TNCN
File size: 630.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/10/2011
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 703.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2011
Về việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm việc chưa đủ 12 tháng trong năm
Văn bản số: 729/TCT-TNCN
File size: 619 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/03/2011
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài
Văn bản số: 486/TCT-TNCN
File size: 708.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/02/2011
V/v: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010.
Văn bản số: 42/TCT-TNCN
File size: 1.1 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
V/v quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 4283/BTC-TCT
File size: 625.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2010
Bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập.
Văn bản số: 1700/TCT-TNCN
File size: 660 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2010
V/v Hướng dẫn bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2009.
Văn bản số: 451/TCT-TNCN
File size: 775.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/02/2010
V/v: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.
Văn bản số: 2970/TCT-TNCN
File size: 621.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2009
V/v Khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Văn bản số: 595/TCT-TNCN
File size: 611.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/02/2009
V/v: thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công
Văn bản số: 7209/BTC-TCT
File size: 625.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 04/06/2010
V/v Gia hạn nộp quyết toán thuế TNCN năm 2009.
Văn bản số: 3221/TCT-TNCN
File size: 623 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2009
V/v chính sách thuế TNCN
Văn bản số: 3851/TCT-TNCN
File size: 627.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc về quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 1757/TCT-TNCN
File size: 620.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/05/2010
Quyết toán thuế thu nhập tại cơ quan chi trả thu nhập áp dụng đối với cá nhân trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi.