Văn bản số: 5010/CT-TTHT
File size: 126.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản trợ cấp thôi việc
Văn bản số: 5664/CT-TTHT
File size: 100.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/06/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản chỉ có duy nhất một nhà ở
Văn bản số: 5009/CT-TTHT
File size: 89.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với cá nhân ký hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 4959/CT-TTHT
File size: 132.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho tiền thưởng kèm theo danh hiệu Nhà nước
Văn bản số: 5560/CT-TTHT
File size: 98.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/06/2019
Thu nhập từ thừa kế là chứng khoán giữa chồng với vợ
Văn bản số: 4934/CT-TTHT
File size: 108.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn nơi quyêt toán thuế TNCN
Văn bản số: 4932/CT-TTHT
File size: 92.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản trợ cấp sau khi chấm dứt hợp đồng
Văn bản số: 3306/CT-TTHT
File size: 73.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản giảm giá bán hàng cho nhân viên
Văn bản số: 7128/CT-TTHT
File size: 73.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Văn bản số: 7126/CT-TTHT
File size: 69.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là Con
Văn bản số: 7125/CT-TTHT
File size: 88.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với quà tặng là tiền mặt/hiện vật không phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng
Văn bản số: 7124/CT-TTHT
File size: 104.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với khoản khoán công tác phí cho người lao động
Văn bản số: 7118/CT-TTHT
File size: 95.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Khai bổ sung hồ sơ khai thuế của Văn phòng đại diện
Văn bản số: 7111/CT-TTHT
File size: 54.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Quy chế chi tiêu nội bộ
Văn bản số: 7106/CT-TTHT
File size: 194.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Thuế TNCN đối với các khoản khoán chi và trả thay
Văn bản số: 7103/CT-TTHT
File size: 162.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Khoán chi tiền công tác phí cho nhân viên đi công tác tại nước ngoài
Văn bản số: 7098/CT-TTHT
File size: 120.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Hoàn thuế TNCN khi cá nhân có thay đổi tình trạng cư trú
Văn bản số: 7095/CT-TTHT
File size: 91.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Chuyển giao lại quyền sử dụng tên miền của Văn phòng đại diện
Văn bản số: 7044/CT-TTHT
File size: 114.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/07/2019
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với khoản chi trả tiền lương, các khoản hỗ trợ cho người lao động khi thôi việc
Văn bản số: 5372/CT-TTHT
File size: 123.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2019
Thu nhập phát sinh từ việc ủy quyền quản lý bất động sản