Văn bản số: 11971/BTC-TCT
File size: 592.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 26/08/2009
thuế TNCN đối với chủ DN tư nhân
Văn bản số: 10404 /CT-TTHT
File size: 639.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/12/2011
Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc dưới 3 tháng
Văn bản số: 293/TCT-TNCN
File size: 612.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2011
V/v Thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài không cư trú.
Văn bản số: 7958/CT-TTHT
File size: 625.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/09/2011
Về chính sách thuế đối với khoản chi thuê cá nhân làm phiên dịch.
Văn bản số: 4434/TCT-TNCN
File size: 595.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/11/2010
Về thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài không cư trú làm môi giới bán hàng hoá tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam.
Văn bản số: 4032/TCT-TNCN
File size: 590.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/10/2010
V/v nghĩa vụ thuế của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam.
Văn bản số: 3473/TCT-TNCN
File size: 636.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/09/2010
V/v điều kiện xác định cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 2094/TCT-TNCN
File size: 619.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/06/2011
V/v hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú
Văn bản số: 1433/TCT-TNCN
File size: 623.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2010
V/v thuế TNCN của trưởng văn phòng đại diện không hiện diện tại Việt Nam.
Văn bản số: 245/TCT-TNCN
File size: 637.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/01/2011
V/v nghĩa vụ thuế đối với Trưởng đại diện không hiện diện tại Việt Nam
Văn bản số: 42/TCT-TNCN
File size: 620.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
V/v quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập phát sinh tại nước ngoài
Văn bản số: 1608/TCT-TNCN
File size: 616.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/05/2010
V/v thuế TNCN đối với trợ cấp mất việc làm
Văn bản số: 308/TCT-TNCN
File size: 616.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/01/2011
V/v xác định thu nhập tính thuế TNCN đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán
Văn bản số: 7639/BTC-TCT
File size: 633.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2010
V/v: thực hiện thuế TNCN đối với thu nhập trúng thưởng trò chơi và casino.
Văn bản số: 3474/TCT-TNCN
File size: 588.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/09/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập nhận được từ hỗ trợ khuyến mại bằng tiền khi mua sản phẩm.
Văn bản số: 2481/TCT-TNCN
File size: 610.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2009
V/v Chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 622.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/05/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối với thưởng khuyến mại.
Văn bản số: 1609/TCT-TNCN
File size: 618.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/05/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối với việc khuyến mại tiền gửi tiết kiệm.
Văn bản số: 378/TCT-TNCN
File size: 598.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2010
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản chi trả khuyến mại.
Văn bản số: 7093/BTC-TCT
File size: 636.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/05/2009
V/v Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cá nhân Việt Nam làm việc tại các VPĐD của Liên hợp quốc tại Việt Nam.