Văn bản số: 4022/CT-TTHT
File size: 99.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 4018/CT-TTHT
File size: 119.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ nộp thuế TNCN cho Chi nhánh
Văn bản số: 4014/CT-TTHT
File size: 84.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản lợi tức đầu tư vốn của doanh nghiệp do cá nhân làm chủ
Văn bản số: 4012/CT-TTHT
File size: 128.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho khoản trợ cấp thất nghiệp
Văn bản số: 3781/CT-TTHT
File size: 171.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Áp dụng thuế khoán cho cá nhân kinh doanh sử dụng xe taxi thuê
Văn bản số: 3762/CT-TTH
File size: 156.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho người nước ngoài là cá nhân cư trú
Văn bản số: 3750/CT-TTHT
File size: 102.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho khoản tiền làm ngoài giờ tại Công ty khác
Văn bản số: 3748-CT-TTHT
File size: 121.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền thưởng tập thể
Văn bản số: 3744/CT-TTHT
File size: 70.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho thu nhập từ hoạt động dầu khí Lô 06.1
Văn bản số: 3739/CT-TTHT
File size: 117.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn chứng từ khấu trừ thuế TNCN và hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 3731/CT-TTHT
File size: 113.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho mức chi trả từ 2.000.000 trở lên
Văn bản số: 3607/CT-TTHT
File size: 108.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN cho cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển
Văn bản số: 3604/CT-TTHT
File size: 88.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho quà tặng bằng tiền mặt
Văn bản số: 3336/CT-TTHT
File size: 109.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/04/2018
Hướng dẫn ghi chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Văn bản số: 3329/CT-TTHT
File size: 272 KB
icon
UNKNOWN
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài là cá nhân không cư trú
Văn bản số: 3309/CT-TTHT
File size: 149.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền thuê nhà
Văn bản số: 3308/CT-TTHT
File size: 103.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho nhân công thuê ngoài
Văn bản số: 14370/CT-TTHT
File size: 102.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan tro cap thoi viec chiu thue TNCN
Văn bản số: 14330/CT-TTHT
File size: 94.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan boi thuong tai nan lao dong khong chiu thue TNCN
Văn bản số: 14329/CT-TTHT
File size: 105.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
khoan tien xang xe chịu thue TNCN