Văn bản số: 2222/BTC-CST
File size: 327 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 22/02/2012
Chính sách thuế trường hợp mua bán máy bay trực thăng đã qua sử dụng
Văn bản số: 230/TCT-TNCN
File size: 150 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2012
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 192 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số
Văn bản số: 154/2011/TT-BTC
File size: 295.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/11/2011
Hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP quy định chi tiế thi hành NQ 08/2011/QH13.V/v miễn giảm thuế...
Văn bản số: 62/2009/TT-BTC
File size: 359.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 27/03/2009
Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II, Phần A; điểm 2.2; điểm 3.1, khoản 3, mục I, Phần B của TT 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng thi hành Nghị định 100/2008
Văn bản số: 57 /2009/TT-BTC
File size: 70.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/03/2009
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Văn bản số: 37/2010/TT-BTC
File size: 103 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/03/2010
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Văn bản số: 20/2010/TT-BTC
File size: 1.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 05/02/2010
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về thuế TNCN
Văn bản số: 12/2011/TT-BTC
File size: 92 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 26/01/2011
- Sửa đổi điểm 3.5, Mục II, Phần A của TT 84/2008; Sửa đổi điểm 7, Mục III, Phần A
- Sửa đổi điều 2, điều 3; Thay thế điều 6 của TT 02/2010/TT-BTC.
Văn bản số: 10404/CT-TTHT
File size: 43 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/12/2011
Thuế TNCN đối với người nước ngoài ký hợp đồng dài hạn nhưng thực tế làm việc dưới 3 tháng.
Văn bản số: 3803/TCT/NV5
File size: 39.2 KB
icon
Image
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/10/2003
- Hướng dẫn về thuế TNCN trong trường hợp khấu trừ theo số thuế giả định (hypo tax)
Văn bản số: 2169/BTC-TCT
File size: 54 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/02/2011
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công dạy thêm giờ của giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập tự chủ.
Văn bản số: 10694/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/12/2011
Hướng dẫn việc khấu trừ thuế, khai thuế khi Công ty trả hoa hồng môi giới cho nhà môi giới
Văn bản số: 10445/CT-TTHT
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2011
Công ty phát phiếu ăn cho nhân viên, phiếu ăn này tính như đối với tiền ăn ca trả trực tiếp cho nhân viên.
Văn bản số: 02/2010/TT-BTC
File size: 78 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 11/01/2010
Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC
Văn bản số: 123/2008/TTLT-BTC-BCA
File size: 108.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/12/2008
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế TNCN đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức hưởng lương thuộc Bộ Công an.
Văn bản số: 19/2009/TTLT-BTC-BNV
File size: 117.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 02/02/2009
Hướng dẫn việc thu nộp thuế TNCN đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu có thu nhập từ tiền lương , tiền công theo quy định của Luật thuế TNCN.
Văn bản số: 164 /2009/TT-BTC
File size: 89.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 13/08/2009
Thông tư 164/2009/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thưởng.
Văn bản số: 10254/CT-TTHT
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/11/2011
Công ty mẹ trả thu nhập cho cá nhân nước ngoài sang Việt Nam làm việc theo hợp đồng nhà thầu thì cá nhân đó phải tự khai thuế TNCN
Văn bản số: 10029/CT-TTHT
File size: 35.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2011
Trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN của tổng giám đốc người nước ngoài có thu nhập từ Công ty và từ nước ngoài.