Văn bản số: 8818/CT-TTHT
File size: 300.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi
Văn bản số: 8806/CT-TTHT
File size: 93.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Chính sach thuế TNCN đối với thu nhập là vé máy bay
Văn bản số: 9584/CT-TTHT
File size: 100.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2019
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng và góp vốn bằng bất động sản
Văn bản số: 8771/CT-TTHT
File size: 119.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/08/2019
Các khoản khoán chi tiền phụ cấp
Văn bản số: 9651/CT-TTHT
File size: 256.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú
Văn bản số: 11568/CT-TTHT
File size: 141.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Văn bản số: 9653/CT-TTHT
File size: 87.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2019
Thuế TNCN đối với khoản bảo hiểm nhận từ người sử dụng lao động
Văn bản số: 8564/CT-TTHT
File size: 144 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/08/2019
Xác định thời điểm , thuế suất tính thuế TNCN
Văn bản số: 10113/CT-TTHT
File size: 102.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Quy định về ấn định thuế
Văn bản số: 9675/CT-TTHT
File size: 93.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2019
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc (mẹ vợ)
Văn bản số: 5639/CT-TTHT
File size: 109.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng căn nhà duy nhất
Văn bản số: 8261/CT-TTHT
File size: 80.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2019
Nghĩa vụ thuế TNCN đối với cá nhân hợp tác kinh doanh
Văn bản số: 5637/CT-TTHT
File size: 123.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền công tác phí
Văn bản số: 10108/CT-TTHT
File size: 170.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản
Văn bản số: 9678/CT-TTHT
File size: 105.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân người nước ngoài
Văn bản số: 10098/CT-TTHT
File size: 146.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Thuế TNCN đối với khoản tặng tiền và chi hỗ trợ
Văn bản số: 5636/CT-TTHT
File size: 113.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV...
Văn bản số: 8224/CT-TTHT
File size: 118.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2019
Xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập chi trả để đóng BHXH
Văn bản số: 9811/CT-TTHT
File size: 71.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/09/2020
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế khi Công ty có thực hiện thu hồi tiền lương
Văn bản số: 8179/CT-TTHT
File size: 150.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS