Văn bản số: 683 /CT-TTHT
File size: 631.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2013
Chia tách công ty cá nhân tự quyết toán
Văn bản số: 656/CT-TTHT
File size: 633.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2013
Khấu trừ thuế trường hợp cá nhân không cư trú đã nghỉ việc
Văn bản số: 590 /CT – TTHT
File size: 646.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2013
Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: thực hiện chương trình khuyến mãi khi gởi tiền tiết kiệm
Văn bản số: 555/CT-TTHT
File size: 635.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/01/2013
Trường hợp cá nhân đã nghỉ việc khi chi trả thu nhập khấu trừ 10% (nếu đã có MST)
Văn bản số: 516 /CT-TTHT
File size: 177.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/04/2013
Có thu nhập 02 nơi: Người lao động phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế quản lý đơn vị mà người lao động đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Văn bản số: 327 /CT-TTHT
File size: 630.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2013
Kê khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả thu nhập
Văn bản số: 286 /CT-TTHT
File size: 736.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2013
Điều chỉnh số thuế nộp do xác định lại tình trạng cư trú
Văn bản số: 113/CT-TTHT
File size: 560.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/01/2013
Thuế thu nhập cá nhân từ quyền mua cổ phiếu
Văn bản số: 9639/CT-TTHT
File size: 638.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/12/2012
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 9892/CT-TTHT
File size: 635.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/12/2012
Tiền bồi thường hợp đồng được miễn thuế
Văn bản số: 6191/CT-QLD
File size: 627.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/08/2012
Cơ sở xác định căn nhà duy nhất khi chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 1419/TCT-TNCN
File size: 435 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/04/2012
Xác định thu nhập khi chi hỗ trợ khó khăn, ốm đau, bồi dưỡng và chi tham quan du lịch cho cá nhân
Văn bản số: 196 /CT – TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/01/2013
Các khoản chi phí hoạt động chi qua tài khoản nhân viên đại diện
Văn bản số: 573 /CT-TTHT
File size: 43 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2013
kê khai bổ sung điều chỉnh quyết toán Thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 591 /CT-TTHT
File size: 0 B
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2013
Ủy quyền Quyết toán thuế trường hợp cá nhân cư trú chỉ có thu nhập 1 nơi mà chưa đủ 12 tháng
Văn bản số: 9336/CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/12/2012
Hợp đồng tư vấn bán thời gian mặc dù 12 tháng vẫn khấu trừ thuế theo tỷ lệ (không khấu trừ theo biểu lũy tiến)
Văn bản số: 4657/TCT-TNCN
File size: 37 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/12/2012
Thuế TNCN của cá nhân nước ngoài không cư trú tại VN.
Chi phí đi lại, ở tại VN của người nước ngoài được trả thay phải chịu thuế
Văn bản số: 4656/TCT-TNCN
File size: 34.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/12/2012
Thuế TNCN đối với khoản chi tiền vé máy bay, lưu trú khách sạn của lao động nước ngoài
Văn bản số: 4436/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/12/2012
Cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế có số thuế hoàn thì không được bù trừ số thuế năm sau của cơ quan chi tr3 thu nhập
Văn bản số: 9391 /CT-TTHT
File size: 51 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/12/2012
Thu nhập từ bồi thường lao động