Văn bản số: 140/2012/TT-BTC
File size: 231.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 21/08/2012
Hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân
Văn bản số: 10706/BTC-TCT
File size: 105.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/08/2012
Thuế TNCN đối với thu nhập từ mua bán cafe trên sàn
Văn bản số: 60/2012/NĐ-CP
File size: 50.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 30/07/2012
HƯỚNG DẪN NGHỊ QUYẾT SỐ 29/2012/QH13 VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Văn bản số: 2573/TCT-TNCN
File size: 27.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/07/2012
Mã số thuế mới cấp vẫn được hoàn cho các năm trước
Văn bản số: 5622/CT-TTHT
File size: 60 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2012
Nộp thuế tại nước ngoài nhưng không có Giấy chứng nhận nộp thuế thì không đươc trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam
Văn bản số: 5529/CT-TTHT
File size: 50.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/07/2012
Cá nhân nhận thu nhập từ nước ngoài phải kê khai trực tiếp với cơ quan thuế
Văn bản số: 5481 /CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/07/2012
Thuế TNCN về Tiền thưởng cho các danh hiệu thi đua
Văn bản số: 5482/CT-TTHT
File size: 59.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/07/2012
Thuế TNCN trường hợp làm thêm giờ
Văn bản số: 5483 /CT-TTHT
File size: 51 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/07/2012
Thuế TNCN của người Việt nam lao động, công tác tại nước ngoài
Văn bản số: 5297 /CT-TTHT
File size: 43.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/07/2012
Xác định tiền thuê nhà cho người lao động
Văn bản số: 2369/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
Giấy biên nhận thanh toán không đủ điều kiện áp dụng thuế suất 2% khi chuyển nhượng Bất động sản
Văn bản số: 2368/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
Cá nhân không có HĐLĐ quyết toán tại nơi cư trú
Văn bản số: 2435/TCT-TNCN
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2012
Phản hồi bài viết của Báo Tuổi trẻ "Căng thẳng hoàn thuế"
Văn bản số: 2367/TCT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
Xác định thuế TNCN đối với thu nhập từ cho thuê tài sản chung của hai vợ chồng.
Văn bản số: 2327/TCT-TNCN
File size: 34 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/07/2012
Thuế TNCN chuyển nhượng vốn phát sinh từ năm 2009
Văn bản số: 2358/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/07/2012
Chuyển nhượng vốn cùng chủ sở hữu không phát sinh thu nhập KHÔNG THU thuế TNCN
Văn bản số: 3904/CT-TTHT
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2012
Người nước ngoài không cư trú, không có giấy phép kinh doanh có thu nhập tại Việt Nam chịu thuế suất 20%
Văn bản số: 2296/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/06/2012
Các cá nhân bán hàng đa cấp nộp hồ sơ quyết toán tại nơi cứ trú
Văn bản số: 5191 /CT-TTHT
File size: 53 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2012
Người nước ngoài đang thử việc nhận thu nhập từ nước ngoài thì kê khai trực tiếp với Cục thuế
Văn bản số: 4906/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/06/2012
Thuế TNCN của người nước ngoài làm việc tại Nhà thầu