Văn bản số: 1363/CT-TTHT
File size: 297.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Thủ tục hoàn thuế TNCN từ đầu tư vốn
Văn bản số: 1390/CT-TTHT
File size: 291.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Việc chấp nhận đăng ký Gỉam trừ gia cảnh trễ cho người phụ thuộc chỉ áp dụng cho quyết toán năm 2012
Văn bản số: 1147/CT-TTHT
File size: 286.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/03/2013
phụ cấp xăng xe phải chịu thuế
Văn bản số: 1550/CT-TTHT
File size: 275.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2013
Lợi tức chia từ công ty TNHH chịu thuế suất 5%
Văn bản số: 1389/CT-TTHT
File size: 279.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Cá nhân có HĐLĐ nhận thu nhập duy nhất 1 nơi được ủy quyền quyết toán
Văn bản số: 1108/CT-TTHT
File size: 304.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/03/2013
- Năm Dương lịch không cư trú không phải QTT
- Cá nhân cư trú có thu nhập duy nhất 1 nơi nếu không làm đủ 12 tháng vẫn được ủy quyền QTT
Văn bản số: 984/TCT-TNCN
File size: 285.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2013
Miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
Văn bản số: 964/TCT-TNCN
File size: 56.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2013
Thuế TNCN thừa kế bất động sản
Văn bản số: 625/TCT-TNCN
File size: 136.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/02/2013
Thue TNCN doi voi cac khoan bao hiem bat buoc_khong bat buoc do công ty trả thay tại Nuoc ngoai
Văn bản số: 672/CT-TTHT
File size: 181.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2013
Các khoản phụ cấp chịu thuế của nhân viên
Văn bản số: 853/CT-TTHT
File size: 643.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2013
kê khai thuế trường hợp cá nhân vừa có thu nhập tại VN, vừa có thu nhập tại nước ngoài
Văn bản số: 832 /CT-TTHT
File size: 635.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2013
Chuyển nhượng BĐS: Thuế TNCN trường hợp hoán đổi đất
Văn bản số: 733 /CT-TTHT
File size: 293 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2013
Chuyển nhượng cổ phần không phải của công ty đại chúng chịu thuế chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 723/CT-TTHT
File size: 645.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2013
Quyết toán thuế tại nơi làm việc cuối cùng
Văn bản số: 718/CT-TTHT
File size: 630.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2013
Khoán chi điện thoại qui định cụ thể tại HĐLĐ được miễn thuế
Văn bản số: 893 /CT-TTHT
File size: 650 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/02/2013
Quyết toán thuế:thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận trong năm
Văn bản số: 769 /CT-TTHT
File size: 632.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2013
Quyết toán thuế: thời điểm xác định TNCT là thời điểm chi trả
Văn bản số: 1389/CT-TTHT
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2013
Có thu nhập duy nhất một nơi (luỹ tiến) có thể uỷ quyền QT mặc dù không làm đủ 12 tháng
Văn bản số: 843 /CT-TTHT
File size: 631.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2013
Đăng ký lại khi thất lạc hồ sơ giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 957/CT-TTHT
File size: 729.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/02/2013
Giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản