Văn bản số: 640/CT-TTHT
File size: 138 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với khoán chi công tác phí, tiền xăng xe, tiền đi lại, tiền khấu hao xe cố định cho cá nhân là Ban thư ký Hội
Văn bản số: 632/CT-TTHT
File size: 124 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn khấu trừ thuế đối với cá nhân kinh doanh là nhà phân phối
Văn bản số: 4917/CT-TTHT
File size: 108.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân thuộc đối tượng khấu trừ thuế 10%
Văn bản số: 4907/CT-TTHT
File size: 240.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/09/2020
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với hoa hồng đa cấp
Văn bản số: 4905/CT-TTHT
File size: 271.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN cho chi nhánh ngoại tỉnh
Văn bản số: 4892/CT-TTHT
File size: 102.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn công ty khấu trừ thuế TNCN cho hợp đồng khoán nhóm nhân công
Văn bản số: 4890/CT-TTHT
File size: 131.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2020
Hướng dẫn công ty khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế
Văn bản số: 4888/CT-TTHT
File size: 93.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho tiền khoán chi công tác phí
Văn bản số: 4817/CT-TTHT
File size: 141.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú nhận thu nhập trực tiếp từ công ty mẹ ở nước ngoài
Văn bản số: 4856/CT-TTHT
File size: 44 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn trường hợp công ty chi trả tiền thuê nhà cho người lao động
Văn bản số: 3769/TCT-DNNCN
File size: 295.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2020
Hướng dẫn xử lý về Thuế TNCN và lệ phí trước bạ khi hủy giao dịch chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 3768/TCT-DNNCN
File size: 249.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2020
Ủy quyền Quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 8936/CT-TTHT
File size: 85.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2018
Quy định về cách quy đổi thu nhập theo tỷ giá hối đoái
Văn bản số: 8854/CT-TTHT
File size: 101.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/08/2018
Chuyển nhượng lại hợp đồng mua bán nhà ở trong tương lai
Văn bản số: 8838/CT-TTHT
File size: 71 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/08/2018
Thời điểm không phát sinh thu nhập thì không kê khai thuế TNCN
Văn bản số: 8729/CT-TTHT
File size: 62 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2018
Cấp mã số thuế TNCN đối với cơ sở mầm non tư thục
Văn bản số: 8578/CT-TTHT
File size: 138.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/08/2018
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 8454/CT-TTHT
File size: 119.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Hoàn thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài không cư trú
Văn bản số: 8453/CT-TTHT
File size: 75.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Thu nhập chịu thuế từ việc cho thuê lại tài sản
Văn bản số: 8420/CT-TTHT
File size: 92.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Khấu trừ thuế và khoản phụ cấp đối với ngành y tế