Văn bản số: 914/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2012
Phản hồi báo lao động về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán năm 2011: Lỗ vẫn phải nộp thuế
Văn bản số: 2010/CT-TTHT
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/03/2012
tiền ăn gữa ca trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2009 /CT-TTHT
File size: 36.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/03/2012
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức trong thời gian từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012
Văn bản số: 1040/TCT-TNCN
File size: 34 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2012
Hướng dẫn nhập dữ liệu trên Phụ lục 05A/BK-TNCN đối với cá nhân không có số CMND
Văn bản số: 952/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/03/2012
Hướng dẫn việc quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu phụ) nước ngoài trả thu nhập cho nhân viên nhà thầu thực hiện các công việc tại Việt Nam
Văn bản số: 974/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/03/2012
Vướng mắc xác định đối tượng được miễn thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 10737 /CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/12/2011
Thuế TNCN chi đào tạo cho người lao động
_Qui đổi net-gross
Văn bản số: 10517 /CT- TTHT
File size: 54 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/12/2011
Thuế TNCN đối với thừa kế là Hợp đồng góp vốn, cổ phíêu, xe
Văn bản số: 11012/CT–TTHT
File size: 48 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/12/2011
Hứớng dẫn xử lý về chứng từ khấu trừ thuế trong trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế
Văn bản số: 10741/CT-TTHT
File size: 36.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/12/2011
Thuế TNCN đối với khoản tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam
Văn bản số: 1425/CT-TTHT
File size: 885 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/03/2012
Quyết toán thuế TNCN trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập từ 2 nơi trở lên
Văn bản số: 866/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/03/2012
Chính sách thuế TNCN (thuế Thu nhập cá nhân) khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đối với trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009
Văn bản số: 001
File size: 275 KB
icon
Power Point
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2012
SLIDE HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN 2011
Văn bản số: 000
File size: 1.9 MB
icon
Power Point
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2012
SLIDE TÓM TẮT HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011
Văn bản số: 599/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/02/2012
Chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân...không cần yêu cầu các cá nhân liên hệ Chi cục thuế để cấp hóa đơn
Văn bản số: 586/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/02/2012
Thuế thu nhập cá nhân đối với phiếu ăn dành cho nhân viên
Văn bản số: 817/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/03/2012
Thủ tục kê khai lại TNCN đối với cá nhân thay đổi tình trạng cư trú.
Văn bản số: 625/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/02/2012
Hướng dẫn trường hợp mất Chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 597/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/02/2012
Thuế TNCN đối với cho, tặng bất động sản thông qua hợp đồng có ủy quyền
Văn bản số: 84/2008/TT-BTC
File size: 663 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 30/09/2008
Thông tư 84/2008/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân