Văn bản số: 7167 /CT-TTHT
File size: 52 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/09/2012
Hướng dẫn qui đổi tỷ giá khi nhận thu nhập bằng ngoại tệ
Văn bản số: 6918/CT-TTHT
File size: 48 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/09/2012
Khoán chi công tác phí
Văn bản số: 6843/CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2012
Hướng dẫn lập bảng đăng ký điều chỉnh trường hợp khai sai người phụ thuộc
Văn bản số: 6807/CT-TTHT
File size: 48.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2012
Khấu trừ thuế trường hợp nhân viên có hợp đồng lâu dài ổn định có tiền thưởng do đạt chỉ tiêu bán hàng
Văn bản số: 6739/CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/09/2012
Khấu trừ thuế cá nhân có hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng nhưng có tổng thời gian lao động từ 3 tháng đến dưới 12 tháng
Văn bản số: 5483/CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/07/2012
Cá nhân có nơi ở thường trú tại Việt Nam được xác định là cư trú
Văn bản số: 5191/CT-TTHT
File size: 48.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2012
Cá nhân nhận thu nhập từ nước ngoài phải kê khai trực tiếp với cơ quan thuế
Văn bản số: 7315 /CT – TTHT
File size: 34 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/09/2012
Trợ cấp chi trả từ quỹ BHXH được miễn thuế
Văn bản số: 6706/CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/09/2012
Nghị Quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tồ chức và cá nhân
Văn bản số: 6604/CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/08/2012
Tính thuế trường hợp cá nhân bị khấu trừ tiền bảo hiểm và khoản tiền thuế tương đương ở nước ngoài
Văn bản số: 7012 /CT-TTHT
File size: 51.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2012
Khấu trừ thuế đối với cá nhân có HĐLĐ và cá nhân không có HĐLĐ
Văn bản số: 7349 /CT-TTHT
File size: 57 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2012
1/Khai quyết toán thuế của cá nhân cư trú
2/Hồ sơ, thủ tục để được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài.
Văn bản số: 7336 /CT-TTHT
File size: 55.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2012
Bảo hiểm bắt buộc nước ngoài được miễn thuế
Văn bản số: 6989/CT-TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/09/2012
Thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng ủy quyền cho tặng bất động sản
Văn bản số: 6855 /CT-TTHT
File size: 35 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/10/2012
Khoán chi công tác phí đi nước ngoài
Văn bản số: 6784 /CT-TTHT
File size: 39.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2012
Khấu trừ thuế cá nhân làm dịch vụ (cá nhân không có đăng ký kinh doanh, không có hợp đồng lao động với công ty)
Văn bản số: 6551/CT-TTHT
File size: 64 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2012
Hướng dẫn kê khai trên tờ khai thuế tháng (02/KK-TNCN) trường hợp có cá nhân có thu nhập miễn thuế
Văn bản số: 6552/CT-TTHT
File size: 51.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2012
Hướng dẫn quyết toán thuế trường hợp người nước ngoài làm việc không trọn năm dương lịch
Văn bản số: 6432 /CT-TTHT
File size: 61.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/08/2012
Ke khai quyet toan thue cua ca nhan cu tru
Văn bản số: 3367/TCT-TNCN
File size: 803 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2012
Tiền lương thai sản chi từ BHXH được miễn thuế