Văn bản số: 2113/TCT-DNNCN
File size: 5.6 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2019
Hướng dẫn về lập hóa đơn của hộ khoán
Văn bản số: 1312/TCT-HTQT
File size: 34.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2019
Hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam
Văn bản số: 1285/TCT-DNNCN
File size: 644.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/04/2019
Quy định về số thuế TNCN được giảm khi làm tại Khu kinh tế năm 2018
Văn bản số: 330/TCT-CS
File size: 466.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/01/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động cá nhân kinh doanh giữ xe
Văn bản số: 73/TCT-DNNCN
File size: 1.4 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/01/2019
Hướng dẫn quyết toán TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 3216/CT-TTHT
File size: 94.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú nhận thu nhập tại nước ngoài
Văn bản số: 3211/CT-TTHT
File size: 201.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với việc xác định cá nhân cư trú và không cư trú
Văn bản số: 3180/CT-TTHT
File size: 103.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không hiện diện tại Việt Nam
Văn bản số: 3179/CT-TTHT
File size: 117.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về việc khấu trừ và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức
Văn bản số: 3168/CT-TTHT
File size: 176.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với trợ cấp thôi việc
Văn bản số: 3165/CT-TTHT
File size: 99.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với ủy quyền bất động sản
Văn bản số: 3163/CT-TTHT
File size: 107.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về miễn thuế TNCN từ quà tặng là bất động sản cho con nuôi
Văn bản số: 3161/CT-TTHT
File size: 139.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2019
Hướng dẫn về thuế TNCN khi tổ chức chia tách, sáp nhập
Văn bản số: 3136/CT-TTHT
File size: 77 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập trên 2.000.000
Văn bản số: 3134/CT-TTHT
File size: 79.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về ưu đãi thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản số: 3115/CT-TTHT
File size: 120.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc có mối quan hệ khác mất khả năng lao động
Văn bản số: 3109/CT-TTHT
File size: 68.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với tiền học phí cho con người lao động làm việc tại Việt Nam
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Quy định về thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 2863/CT-TTHT
File size: 141.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2019
Hướng dẫn về xác định kỳ tính thuế TNCN trong việc kê khai, quyết toán thuế
Văn bản số: 2746/CT-TTHT
File size: 71.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/03/2019
Quyết toán thuế đối với việc thu hồi tiền lương của nhân viên