Văn bản số: 1577/TCT-TNCN
File size: 570 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2018
Hiệp định thuế TNCN đối với cá nhân người cộng hòa liên bang Đức
Văn bản số: 3305/CT-TTHT
File size: 123.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Khoán công tác phí hàng tháng phải tính vào thu nhập chịu thuế
Văn bản số: 2644/CT-TTHT
File size: 116.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Hướng dẫn quyết toán thuế cho cá nhân cư trú nhận tiền lương từ công ty mẹ bên nước ngoài
Văn bản số: 2643/CT-TTHT
File size: 131.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với khoản khuyến mãi bằng tiền cho cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 2631/CT-TTHT
File size: 107.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Hướng dẫn về việc thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế và quy định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 1553/TCT-TNCN
File size: 432.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/04/2018
Xét giảm thuế TNCN đối với người mắc bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 1523/TCT-TNCN
File size: 607.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2018
Đăng kí giảm trừ gia cảnh cho đối tượng khác
Văn bản số: 1369/TCT-TNCN
File size: 847 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2018
Hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 1324/TCT-TNCN
File size: 20.7 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/04/2018
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho thu nhập từ tiền thưởng
Văn bản số: 1242/TCT-TNCN
File size: 321.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/04/2018
Thu nhập là thù lao khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học
Văn bản số: 7515/CT-TTHT
File size: 102.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc
Văn bản số: 7168/CT-TTHT
File size: 70.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Văn bản số: 6998/CT-TTHT
File size: 161.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài tại nhà thầu nước ngoài
Văn bản số: 6730/CT-TTHT
File size: 73.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trích đóng tiền phòng chống thiên tai
Văn bản số: 6668/CT-TTHT
File size: 70.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/07/2018
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 6610/CT-TTHT
File size: 145.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2018
Thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ bán hàng, chi thưởng
Văn bản số: 6606/CT-TTHT
File size: 107.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2018
Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc trong năm
Văn bản số: 2620/CT-TTHT
File size: 129.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Thuế TNCN khi chuyển nhượng bất động sản duy nhất.
Văn bản số: 2616/CT-TTHT
File size: 118.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2018
Hướng dẫn xác định kỳ tính thuế TNCN đối với trường hợp Công ty chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính
Văn bản số: 2591/CT-TTHT
File size: 76.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2018
Thuế TNCN phát sinh từ hợp đồng cung cấp dịch vụ của cá nhân thuê ngoài ký với Công ty