Văn bản số: 998/TCT-TNCN
File size: 481.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2009
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 990/TCT-CS
File size: 703 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/03/2010
V/v chính sách thuế.
Văn bản số: 4890/TCT-TNCN
File size: 502.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/11/2010
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ.
Văn bản số: 4573/TCT-TNCN
File size: 566.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/01/2012
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 4267/TCT-TNCN
File size: 560.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/10/2010
V/v vướng mắc về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 4102/TCT-TNCN
File size: 551.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/11/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3854/TCT-TNCN
File size: 575.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/10/2011
V/v miễn thuế TNCN đối với nhà ở duy nhất.
Văn bản số: 3841/TCT-TNCN
File size: 612.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3792/TCT-TNCN
File size: 569.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3548/TCT-TNCN
File size: 743.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/08/2010
V/v thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3373/TCT-TNCN
File size: 541.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2011
V/v thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền.
Văn bản số: 3241/TCT-TNCN
File size: 498.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/09/2011
V/v thuế thu nhập cá nhân với Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Văn bản số: 3119/TCT-TNCN
File size: 577.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/08/2010
V/v chính sách lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3087/TCT-TNCN
File size: 508.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
Chính sánh thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3019/TCT-TNCN
File size: 505.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3018/TCT-TNCN
File size: 556.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/08/2010
V/v chính sách thuế TNCN về chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 2890/TCT-TNCN
File size: 495.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 2655/TCT-TNCN
File size: 528.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2010
V/v chuyển nhượng bất động sản trước ngày 1/7/1994
Văn bản số: 2125/TCT-TNCN
File size: 511.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
V/v hường dẫn chính sách thuế TNCN cho thu nhập từ bồi thường thiệt hại về đất khi bị thu hồi
Văn bản số: 1833/TCT-TNCN
File size: 568.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2010
V/v hường dẫn chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.