Văn bản số: 7668/CT-TTHT
File size: 253.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Xác định thu nhập chịu thuế đối với các khoản bảo hiểm và phúc lợi do Công ty mẹ ở nước ngoài chi trả hộ
Văn bản số: 7650/CT-TTHT
File size: 129.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 7599/CT-TTHT
File size: 87.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/08/2018
Thu nhập cá nhân vừa là chủ sở hữu vừa là Tổng Giám Đốc công ty TNHH một thành viên
Văn bản số: 7562/CT-TTHT
File size: 105.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Xác định cá nhân cư trú năm cuối
Văn bản số: 7560/CT-TTHT
File size: 62.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN
Văn bản số: 7555/CT-TTHT
File size: 105.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với người lao động làm việc tại khu kinh tế
Văn bản số: 7550/CT-TTHT
File size: 107.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động
Văn bản số: 7548/CT-TTHT
File size: 98.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Thu nhập từ bốc thăm, rút thăm trúng thưởng trong chương trình do đơn vị (tổ chức cá nhân) tổ chức
Văn bản số: 7538/CT-TTHT
File size: 89.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Khấu trừ và khai nộp thuế TNCN cho người lao động làm việc tại VPDD ở địa phương khác
Văn bản số: 7536/CT-TTHT
File size: 181.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Thue TNCN doi voi ca nhan dau tu kinh doanh o nuoc ngoai chuyen LN ve Viet Nam
Văn bản số: 7534/CT-TTHT
File size: 163.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác, khoán chi tiền điện thoại, tiền xăng,
Văn bản số: 7532/CT-TTHT
File size: 99.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
chính sách thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp hưu trí, trợ cấp cống hiến và hỗ trợ tài chính cho người lao động khi nghỉ việc
Văn bản số: 7530/CT-TTHT
File size: 131.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Tính thuế TNCN đối với khoản học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc phổ thông
Văn bản số: 7524/CT-TTHT
File size: 104 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 7519/CT_TTHT
File size: 121.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Giá tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai
Văn bản số: 7516/CT-TTHT
File size: 73.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/08/2018
Nơi kê khai & nộp thuế đối với lao động được cử đi làm việc tại Chi nhánh, Công ty con
Văn bản số: 1827/TCT-TNCN
File size: 661.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2018
Hướng dẫn về việc phân bổ tỉ lệ đóng thuế TNCN
Văn bản số: 1802/TCT-TNCN
File size: 447.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/05/2018
Hướng dẫn về việc xác định bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 1801/TCT-TNCN
File size: 1.7 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/05/2018
Hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 1578/TCT-TNCN
File size: 306.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2018
Hướng dẫn về việc miễn giảm thuế TNCN