Văn bản số: 724/CT-TTHT
File size: 45.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/02/2012
Xác định đối tượng cư trú
Văn bản số: 844 /CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/02/2012
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền luơng, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế
Văn bản số: 1580 /CT-TTHT
File size: 48 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/03/2012
1/Hướng dẫn công ty về việc khấu trừ thuế và lập tờ khai QTT trường hợp trong năm có nhân viên có thời gian làm việc thường xuyên đồng thời có thời gian làm không thường xuyên.
2/Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp, căn cứ vào hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh Công ty phải nộp số tiền thuế tăng thêm, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp
Văn bản số: 2197/CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2012
Cổ tức được chia từ công TNHH Không được miễn thuế Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội
Văn bản số: 2340 /CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2012
Quyết toán thuế: Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng
Văn bản số: 2512 /CT-TTHT
File size: 42 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/04/2012
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục xét giảm thuế đối với đối tượng nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 2575 /CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/04/2012
Trường hợp cá nhân làm việc từ 3 tháng trở lên nếu có thêm tiền hoa hồng thì phải tổng hợp vào TNCT tính theo Biểu thuế lũy tiến
Văn bản số: 2653/CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2012
Miễn thuế theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội: miễn thuế cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư vốn
Văn bản số: 3223 /CT-TTHT
File size: 36 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2012
Khoản tiền bồi dưỡng giám định tư pháp cho các giám định viên và phụ việc cho giám định viên thuộc thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
Văn bản số: 4393 /CT – TTHT
File size: 595.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/06/2012
1/Hướng dẫn tính vào TNCT trường hợp người Việt Nam được công ty chi trả hộ Tiền thuê nhà.
2/Tính vào TNCT tiền hỗ trợ học phí cho con...tiền trợ cấp hưu trí.
3/Trường hợp Văn phòng trả thu nhập cho người lao động là thu nhập sau thuế thì phải quy đổi toàn bộ thu nhập...
Văn bản số: 4326 / CT-TTHT
File size: 596 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Hướng dẫn các khoản Khoán chi cho nhân viên làm việc tại VPĐD Nước ngoài: Không tính vào thu nhập chịu thuế các khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,…
Văn bản số: 4220 /CT-TTHT
File size: 607.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất 25% hoặc trường hợp 2% khi chuyển nhượng Bất động sản.
Văn bản số: 4154/CT-TTHT
File size: 591.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2012
Hướng dẫn nơi nộp HSQT trường hợp trong năm thay đổi nơi làm việc...nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng
Văn bản số: 4153 /CT-TTHT
File size: 598.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2012
Hướng dẫn trường hợp Khấu trừ thuế trường hợp cá nhân có Hợp đồng lao động làm việc dưới 3 tháng và 3 tháng trở lên.
Văn bản số: 4151 /CT-TTHT
File size: 592.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2012
Tiền lương trả từ BHXH trong thời gian nghỉ thai sản được miễn thuế
Văn bản số: 193/TCT-TNCN
File size: 108.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2012
Cấp MST và chứng từ khấu trừ thuế cho Nhà thầu nước ngoài
Văn bản số: 1637/TCT-CS
File size: 35 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/05/2012
phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà để thu hồi nợ...Ngân hàng thay mặt thực hiện kê khai nộp thuế thay theo quy định.
Văn bản số: 1685/TCT-CS
File size: 36.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/05/2012
Khoán chi tiền điện thoại
Văn bản số: 2917/CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2012
Hướng dẫn Công ty lập tờ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân có thu nhập miễn thuế
Văn bản số: 1534/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
cá nhân không ký hợp đồng lao động (hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng) đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú