Văn bản số: 4458/VPCP-KTTH
File size: 485.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/06/2010
V/v thực hiện thuế TNCN đối với thu nhập trúng thưởng trò chơi và casino.
Văn bản số: 3591/TCT-TNCN
File size: 497.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/09/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập trúng thưởng trò chơi và casino.
Văn bản số: 378/TCT-TNCN
File size: 498.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2010
V/v khấu trừ thuế TNCN đối với các khoản chi trả khuyến mãi.
Văn bản số: 1578/TCT-TNCN
File size: 638.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2009
V/v quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 2724/TCT-TNCN
File size: 489.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
V/v quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 1910/TCT-TNCN
File size: 546.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
V/v xin ý kiến chỉ đạo về thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại dự án nhiệt điện O môn - Cần Thơ.
Văn bản số: 1907/TCT-TNCN
File size: 514.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 1872/TCT-TNCN
File size: 528 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/06/2010
V/v trả lời vướng mắc về thuế TNCN.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 502.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2011
V/v ủy quyền quyết toán thuế TNCN trường hợp cá nhân làm việc trong năm chưa đủ 12 tháng.
Văn bản số: 1499/TCT-TNCN
File size: 496.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/05/2010
V/v chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in.
Văn bản số: 1136/TCT-TNCN
File size: 591.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2010
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển chứng khoán.
Văn bản số: 681/TCT-TNCN
File size: 501.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 398/TCT-TNCN
File size: 469.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/01/2011
V/v chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in.
Văn bản số: 18005/TCT-TNCN
File size: 487.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/02/2009
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động của cá nhân thế chấp tài sản cho Ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn vay của DN.
Văn bản số: 3142/TCT-HTQT
File size: 829.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/08/2010
V/v xác định đối tượng "chủ lao động" để áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Văn bản số: 2845/TCT-TNCN
File size: 499.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/07/2009
V/v thuế TNCN đối với nhân viên nhà thầu là người Việt Nam làm việc cho Lô 06.1
Văn bản số: 2988/TCT-TNCN
File size: 493 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/08/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2467/TCT-TNCN
File size: 484.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/07/2011
V/v miễn giảm thuế TNCN.
Văn bản số: 2311/TCT-TNCN
File size: 485.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2011
V/v miễn giảm thuế TNCN.
Văn bản số: 3155/CT-HTr
File size: 815.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/03/2009
V/v chính sách thuế.