Văn bản số: 5028/CT-TTHT
File size: 959 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/06/2011
Thuế thu nhập cá nhân đối với các lợi ích khác mà người lao động được hưởng
Văn bản số: 3850/TCT-TNCN
File size: 513.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v quyết toán thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 2845/TCT-TNCN
File size: 54 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/07/2009
Thuế TNCN nhân viên nhà thầu làm việc cho dự án dầu khí
Văn bản số: 2071/TCT-TNCN
File size: 615.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
V/v kê khai thuế TNCN đối với cá nhân làm việc cho các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán.
Văn bản số: 1076/TCT-TNCN
File size: 487.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/03/2011
Đóng góp Từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ khỏi TNCT
Văn bản số: 830/TCT-TNCN
File size: 561.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/03/2009
V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam.
Văn bản số: 13230/BTC-TCT
File size: 478 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/09/2009
V/v xác định cư trú theo luật thuế TNCN cho nhân viên người nước ngoài làm việc ngoài khơi.
Văn bản số: 4229/TCT-TNCN
File size: 635 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/10/2010
V/v xác định tình trạng cư trú của người Việt Nam đi lao động o nước ngoài.
Văn bản số: 2220/TCT-TNCN
File size: 546.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v xác định đối tượng cư trú của người nước ngoài.
Văn bản số: 2218/TCT-TNCN
File size: 567.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v quyết toán thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 2215/TCT-TNCN
File size: 502.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2011
V/v hướng dẫn thủ tục xác nhận cá nhân cư trú tại Việt Nam hay tại nước ngoài.
Văn bản số: 2130/TCT-TNCN
File size: 516.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2070/TCT-TNCN
File size: 511.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
V/v miễn thuế 6 tháng đầu năm 2009 đối cá nhân là cư trú sau thời điểm miễn thuế.
Văn bản số: 847/TCT-TNCN
File size: 525.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2010
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân nước ngoài.
Văn bản số: 3142/TCT-HTQT
File size: 827.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/08/2010
V/v xác định đối tượng "chủ lao động" để áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Văn bản số: 2146/TCT-TNCN
File size: 1 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2010
V/v thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc của người nước ngoài đã nộp ở nước ngoài.
Văn bản số: 1275/TCT-TNCN
File size: 494.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2010
trợ cấp mất việc làm được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế
Văn bản số: 3865/TCT-TNCN
File size: 605.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/09/2010
V/v thuế TNCN với cho, tặng thừa kế BĐS.
Văn bản số: 2069/TCT-TNCN
File size: 563.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 1872/TCT-TNCN
File size: 528 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/01/2010
V/v trả lời vướng mắc về thuế TNCN.