Văn bản số: 176/2009/TT-BTC
File size: 900.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/09/2009
Hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.
Văn bản số: 3847/TCT-TNCN
File size: 503.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/09/2009
V/v hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN.
Văn bản số: 3794/TCT-TNCN
File size: 530.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
V/v khấu trừ thuế TNCN
Văn bản số: 3495/TCT-TNCN
File size: 620.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2010
mất chứng từ khấu trừ thuế TNCN năm 2009
Văn bản số: 3450/TCT-CS
File size: 729 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2010
V/v vướng mắc quản lý thuế.
Văn bản số: 3033/TCT-DNL
File size: 514.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/08/2010
V/v hướng dẫn chính sách về thuế TNCN.
Văn bản số: 2068/TCT-TNCN
File size: 513.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
V/v khấu trừ thuế TNCN.
Văn bản số: 2402/TCT-TNCN
File size: 605.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2514/TCT-TNCN
File size: 554.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2009
V/v phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút.
Văn bản số: 1259/TCT-TNCN
File size: 508.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/04/2008
V/v chính sách thuế TNCN đ/v tiền công tác phí
Văn bản số: 2403/TCT-TNCN
File size: 512.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2010
V/v xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản phụ cấp khu vực của các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính.
Văn bản số: 11071/BTC-TCT
File size: 518.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/08/2009
V/v thuế TNCN đối với BĐS khi Ngân hàng phát mãi
Văn bản số: 3199/VPCP-KTTH
File size: 613 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 19/05/2009
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 3111/TCT-TNCN
File size: 486.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2009
V/v thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 2273/TCT-TNCN
File size: 486.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2009
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 2201/TCT-TNCN
File size: 476 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2009
V/v vướng mắc thuế TNCN.
Văn bản số: 1774/TCT-TNCN
File size: 596.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/05/2009
V/v miễn thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 1697/TCT-TNCN
File size: 616.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2010
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 1626/TCT-TTr
File size: 624.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2010
V/v xử lý thu thuế TNCN kinh doanh BĐS.
Văn bản số: 1545/TCT-TNCN
File size: 589.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2009
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.