Văn bản số: 113/2011/TT-BTC
File size: 55.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 04/08/2011
Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC, Sửa đổi Điều 5 Thông tư số 02/2010/TT-BTC, Sửa đổi Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTC.
Văn bản số: 78/2011/TT-BTC
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/06/2011
không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công của người lao động khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 729/TCT-TNCN
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/03/2011
Khấu trừ thuế TNCN đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài
Văn bản số: 100/2008/NĐ-CP
File size: 131.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 08/09/2008
quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các quy định về đăng ký, khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Quản lý thuế.
Văn bản số: 101/2011/NĐ-CP
File size: 195.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 04/11/2011
Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành một số giải pháp về Thuế.
Văn bản số: 681/TCT-TNCN
File size: 56.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
Khấu trừ thuế đối với cá nhân làm việc 2 nơi có hợp đồng lao động
Văn bản số: 665/TCT-DNL
File size: 107 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
Kê khai thuế với hoa hồng môi giới chi cho nhà thầu nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 645/TCT-CS
File size: 57.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/02/2011
Khấu trừ tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để thực hiện trả nợ thuế
Văn bản số: 515/L ĐTBXH-LĐTL
File size: 18.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 28/02/2011
Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm
Văn bản số: 245/TCT-TNCN
File size: 83.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/01/2011
Nghĩa vụ thuế TNCN đối với trưởng đại diện không hiện diện tại Việt Nam
Văn bản số: 108/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/01/2012
Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú tại VN của các nước có hiệp định tránh đánh thuế hai lần với VN
Văn bản số: 43/TCT-TNCN
File size: 40 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
Khấu trừ thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 57 /2009/TT-BTC
File size: 74.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/03/2009
Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân Việt Nam làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam
Văn bản số: 42/TCT-TNCN
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
Quyết toán thuế TNCN đối với người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc không đủ năm dương lịch tại Việt Nam
Văn bản số: 42/2009/TT-BTC
File size: 172 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/03/2009
Hướng dẫn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm
đại lý xổ số và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với
cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng xổ số.
Văn bản số: 3231/TCT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/08/2008
Thuế TNCN đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài
Văn bản số: 37/2010/TT-BTC
File size: 103 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/03/2010
Hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý
chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
Văn bản số: 122/2008/TTLT-BTC-BQP
File size: 122.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/12/2008
Hướng dẫn chế độ thu nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng.
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 06/08/2011
Miễn, giảm thuế TNDN, TNCN,...theo Nghị quyết số: 08/2011/QH13
Văn bản số: 106/2010/NĐ-CP
File size: 102 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 28/10/2010
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu Nhập Cá Nhân.