Văn bản số: 313/TCT-HTQT
File size: 639.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/01/2011
Thu nhập hoạt động chuyển nhượng vốn và lãi vay
Văn bản số: 42/BTC-TCT
File size: 640 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 02/01/2009
Khấu trừ thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 5966/BTC-TCT
File size: 601.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/04/2009
Mức thuế khoán trong trường hợp nghỉ kinh doanh
Văn bản số: 1698/TCT-TNCN
File size: 596.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/05/2009
Cấp Hoá đơn lẻ cho cá nhân kinh doanh vãng lai
Văn bản số: 6546/CT-TTHT
File size: 650.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/08/2011
Thuế TNCN cá nhân kinh doanh chứng khoán
Văn bản số: 4677/TCT-CS
File size: 629 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/12/2011
Xác định mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp thuế khoán
Văn bản số: 3473/TCT-TNCN
File size: 652.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/09/2010
Xác định đối tượng cư trú và không cư trú; khai thu nhập của cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh;tài liệu chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài; Dịch vụ kê khai thuế.
Văn bản số: 2434/TCT-CS
File size: 582.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/06/2009
Cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân cho thuê nhà, tài sản
Văn bản số: 1475/BTC-TCT
File size: 595.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/01/2011
Chính sách thuế TNCN trường hợp cho thuê nhà nhiều năm nhận tiền một lần
Văn bản số: 2013/TCT-TNCN
File size: 602.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2011
Chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài.
Văn bản số: 1971/TCT-TNCN
File size: 608.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2011
V/v phụ cấp độc hại, nguy hiểm khi xác định thuế TNCN của người nước ngoài.
Văn bản số: 1826/TCT-TNCN
File size: 601.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2011
Đối với các cá nhân không thuộc biên chế công ty(cộng tác viên),Công ty thực hiện khấu trừ thuế 10% đối với thu nhập trên 500.000 đồng trên mỗi lần chi trả
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 501.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2011
Làm việc chưa đủ năm (12 tháng) nhưng có thu nhập tại 1 nơi duy nhất và ủy quyền cho tổ chức chi trả quyết toán thì tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân.
Văn bản số: 1566/TCT-CS
File size: 614.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/05/2011
Thuế TNCN của người nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
Văn bản số: 1287/TCT-TNCN
File size: 603.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2010
V/v khấu trừ tiền Bảo hiểm lương hưu và Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp ở nước ngoài.
Văn bản số: 1242/TCT-TNCN
File size: 554.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/04/2011
Thu nhập do tổ chức quốc tế chi trả thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
Văn bản số: 1032/TCT-TNCN
File size: 281.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/03/2011
-Khoản nộp BHXH, BHYT ở NN
-Khấu trừ thuế đã nộp ở NN
Văn bản số: 847/TCT-TNCN
File size: 287.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2010
Đối tượng cư trú: kê khai thu nhập phát sinh trong và ngoài Vịêt Nam.
Văn bản số: 801/TCT-TNCN
File size: 355.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/03/2011
Xác định các khoản phụ cấp, trợ cấp theo ngành nghề nhà nước qui định không chịu thuế
Văn bản số: 729/TCT-TNCN
File size: 365.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/03/2011
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài