Văn bản số: 2830 /CT-TTHT
File size: 38 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2012
Tổ chức trả thu nhập không được quyết toán thay khi người lao động có thu nhập 2 nơi.
Văn bản số: 2887 /CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2012
Khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho cá nhân đã chấm dứt HĐLĐ:
...sau ngày thanh lý hợp đồng lao động Công ty có hỗ trợ thêm cho người lao động một khoản thu nhập thì Công ty có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% (đối với cá nhân có mã số thuế) hoặc 20% (đối với cá nhân không có mã số thuế) cho mỗi khoản thu nhập được hỗ trợ thêm từ 1.000.000 đồng trở lên
Văn bản số: 1418/TCT-TNCN
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/04/2012
Thuế TNCN đối với trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở của người khác trước ngày 01/01/2009 mà chưa thực hiện nghĩa vụ thuế:
nay người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân cho lần chuyển nhượng cuối cùng. Mức nộp 01 lần thuế TNCN cho lần chuyển nhượng cuối cùng theo qui định tại các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành.
Văn bản số: 1419/TCT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/04/2012
1/Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ... khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động ...
2/Chi tham quan du lịch:
...Công ty du lịch xuất hóa đơn cho đơn vị chi trả theo hợp đồng du lịch, thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp đơn vị chi bằng tiền cho các cá nhân trong và ngoài ngành đi tham quan du lịch thì phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 1312/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với hồ sơ quyết toán thuế năm 2011:
...việc thực hiện hoàn thuế TNCN theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/07/2011 nêu trên. Hồ sơ hoàn thuế TNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Văn bản số: 1313/TCT-TNCN
File size: 28.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Chậm đăng ký GTGC trách nhiệm của CQCTTN:
...cơ quan chi trả thu nhập phải chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định, trường hợp cơ quan chi trả nộp bản đăng ký của đối tượng nộp thuế cho cơ quan thuế không đúng thời gian quy định thì trách nhiệm này thuộc về cơ quan chi trả.
Văn bản số: 1319/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Chuyển nhượng, mua nhà ở, đất ở duy nhất trong cùng ngày:

...cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có xác nhận của UBND xã, phường về nhà ở, đất ở duy nhất; đồng thời trong cùng ngày có mua nhà ở, đất ở khác theo hợp đồng công chứng thì vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất...
Văn bản số: 1401/CT-TTHT
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/03/2012
Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với điều kiện thỏa thuận tiền lương của người lao động là thu nhập sau thuế (thu nhập net), thuế TNCN của người lao động do đơn vị nhận cung cấp dịch vụ của Công ty chi trả thay theo thỏa thuận của Hợp đồng thì Công ty vẫn phải kê khai thuế, quyết toán thuế theo quy định tại Điều 14 Thông tư số28/2011/TT-BTC cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thu nhập của người lao động làm căn cứ kê khai thuế phải quy đổi thành thu nhập trước thuế để tính thuế TNCN theo quy định
Văn bản số: 1320/TCT-TNCN
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
xử lý vướng mắc hoàn thuế Thu nhập cá nhân (thuế TNCN) năm 2011
Văn bản số: 1314/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Hướng dẫn hoàn thuế trường hợp cá nhân bị mất chứng từ khấu trừ:
trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế của liên lưu tại cơ quan trả thu nhập để chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi thực hiện quyết toán, hoàn thuế TNCN.
Văn bản số: 2110/CT-TTHT
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2012
Trường hợp cá nhân có đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật Nhật Bản và có xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp thì khoản phí bảo hiểm đó được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN.
Văn bản số: 10803/CT-TTHT
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/12/2011
Điều chỉnh quyết toán và Bù trừ thuế đã nộp tại nước ngoài:
...sau khi đã nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, cá nhân này có chứng từ chứng minh số thuế TNCN đã nộp tại nước ngoài trong năm tính thuế làm giảm số thuế TNCN phải nộp thì được lập hồ sơ khai bổ sung điều chỉnh theo hướng dẫn nêu trên và được hoàn lại số thuế đã nộp thừa (nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế).
Văn bản số: 1015/TCT-CS
File size: 343.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2012
Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế:
Người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế...
Văn bản số: 2712 /CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/04/2012
Hướng dẫn thủ tục đăng ký Giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 2565 /CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/04/2012
Thuế TNCN cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại VN:
...cá nhân không cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế, nhận luơng và các khoản thu nhập khác do cty chi trả cho công việc tiến hành tại Việt Nam thì cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% trên khoản thu nhập từ tiền luơng, tiền công và các khoản thu khác phát sinh do thực hiện các công việc tại Việt Nam ( không phân biệt nơi chi trả thu nhập).
Văn bản số: 2608 /CT-TTHT
File size: 45 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
1/cá nhân trong năm có thu nhập từ hai nơi phải tự quyết toán
2/Miễn thuế TNCN đối với qui dịnh hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.
3/Khoản chi trang phục tập luyện, thi đấu (quần áo, giày, dụng cụ tập luyện..) mức chi không quá 5 triệu đồng/người/năm tạm thời nhà thi đấu không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN...
Văn bản số: 2574 /CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/04/2012
Hướng dẫn Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế
Văn bản số: 2609 /CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2012
Thuế TNCN chuyển nhượng quyền mua căn hộ, mua nền nhà đối với trường hợp cá nhân đã nhận chuyển nhượng trước 01/1/2009 nay mới làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSD đất...không bị truy thu thuế TNCN đối thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp hưởng quyền mua nền nhà của các trường hợp chuyển nhượng trước
Văn bản số: 2010 /CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/03/2012
Mức Tiền ăn gữa ca được miễn thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2098 /CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2012
Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với Cục thuế