Văn bản số: 85/TCT-TNCN
File size: 630.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2010
V/v chính sách thuế TNCN
Văn bản số: 61/TCT-TNCN
File size: 622.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/01/2011
Về việc khai thuế tháng và khai quyết toàn thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 40/TCT-VP
File size: 508.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2009
Văn bản số: 13149/BTC–TCT
File size: 621.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 17/09/2009
V/v hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là con đang học.
Văn bản số: 10371/BTC-TCT
File size: 614.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 21/07/2009
đăng ký thuế của các sỹ quan quân đội làm việc trong các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và cá nhân là cư dân của các nước có chung biên giới với Việt Nam sang Việt Nam kinh doanh hoặc làm thuê tại khu vực sát biên giới.
Văn bản số: 2188/TCT-CNTT
File size: 911.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/06/2009
V/v: Triển khai công tác ĐKT TNCN qua tổ chức trả thu nhập trong năm 2009.
Văn bản số: 8955/BTC-TCT
File size: 591.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 23/06/2009
V/v cấp mã số thuế TNCN
Văn bản số: 2970/TCT-TNCN
File size: 621.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2009
V/v Khai và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Văn bản số: 2240/TCT-KK
File size: 601.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/06/2010
V/v cấp MST cho DNTN
Văn bản số: 1742/TCT-TNCN
File size: 621 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/05/2010
V/v chấm dứt hiệu lực mã số thuế TNCN
Văn bản số: 450/TCT-TNCN
File size: 618.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/02/2010
V/v Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN.
Văn bản số: 18140/BTC-TCT
File size: 634.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 24/12/2009
V/v cấp MST của DNTN và mã số thuế TNCN của chủ DNTN
Văn bản số: 3151/CT-TNCN
File size: 622 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/05/2010
V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp
Văn bản số: 2417/CT-TTHT
File size: 596.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2010
V/v: Tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ khi xác định thu nhập chịu thuế. Thuế nhà thầu, thuế TNCN
Văn bản số: 2309/CT-TTHT
File size: 627.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2010
V/v: Phân biệt đối tượng nộp thuế nộp thuế nhà thầu hay thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2162/CT-TNCN
File size: 637.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/04/2010
V/v: bù trừ, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập
File size: 626.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2010
VV phân biệt cá nhân người nước ngoài không cư trú nộp thuế nhà thầu hay thuế thu nhập cá nhân và thuế suất TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú.
Văn bản số: 813/CT-TTHT
File size: 592.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/02/2010
V/v: tỷ giá quy đổi giữa đồng Việt nam và ngoại tệ
Văn bản số: 153/CT-TNCN
File size: 636.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/01/2010
V/v Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương-tiền công, từ kinh doanh
Văn bản số: 149/CT-TNCN
File size: 626.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/01/2010
Nơi nộp hồ sơ và thời hạn đăng ký nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% & chế độ kế toán đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán.