Văn bản số: 1988/TCT-DNL
File size: 59 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/05/2019
Khai nộp thuế TNCN khi xử lý Tài sản bảo đảm
Văn bản số: 1970/TCT-DNNCN
File size: 41 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2019
Chính sách thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu tại nước ngoài
Văn bản số: 1910/TCT-DNNCN
File size: 39 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/05/2019
Cấp Hóa đơn lẻ từng lần phát sinh
Văn bản số: 5763/CT-TTHT
File size: 115.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Thuế cá nhân kinh doanh hoạt động môi giới BĐS
Văn bản số: 2243/TCT-DNNCN
File size: 157.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2019
Chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc của Hộ Kinh doanh
Văn bản số: 8913/CT-TTHT
File size: 118.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đã nộp ở nước ngoài được trừ vào thuế phải nộp tại Việt nam do có thu nhập phát sinh tại nước ngoài
Văn bản số: 3614/TCT-DNNCN
File size: 329.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/09/2019
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Văn bản số: 4815/CT-TTHT
File size: 49.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc là chị ruột
Văn bản số: 4814/CT-TTHT
File size: 57 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn trường hợp công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
Văn bản số: 8412/CT-TTHT
File size: 193 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Thu nhập nhận được từ khoản thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 8412/CT-TTHT
File size: 193 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Khoản thu nhập nhận được từ Công đoàn
Văn bản số: 8410/CT-TTHT
File size: 82.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng
Văn bản số: 8409/CT-TTHT
File size: 117 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/08/2018
Trợ cấp thôi việc của người lao động
Văn bản số: 8290/CT-TTHT
File size: 204.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/08/2018
Thue TNCN doi voi thu nhap tu chuyen nhuong co phan
Văn bản số: 7853/CT-TTHT
File size: 107 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2018
Trợ cấp chuyển vùng
Văn bản số: 7849/CT-TTHT
File size: 129.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2018
Huong dan quyet toan thue TNCN 2015
Văn bản số: 7848/CT-TTHT
File size: 114.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2018
Hoàn thuế cho các năm trước
Văn bản số: 7748/CT-TTHT
File size: 140.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Chính sách Thuế với Công ty thực hiện chi trả lương cho chuyên gia nước ngoài
Văn bản số: 7691/CT-TTHT
File size: 81.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Hướng dẫn quyết toán với chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc
Văn bản số: 7672/CT-TTHT
File size: 71 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Nhượng quyền thương mại
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Chính sách thuế về nhượng quyền thương mại