Văn bản số: 1309/CT-TTHT
File size: 63.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 1308/CT-TTHT
File size: 136 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Quy định về khoản thu nhập chưa đến mức chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1307/CT-TTHT
File size: 88.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với tiền thuê nhà cho người lao động
Văn bản số: 1285/TCT-DNNCN
File size: 644.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Xác định số thuế TNCN được giảm của cá nhân làm việc tại khu kinh tế trong năm 2018
Văn bản số: 1280/CT-TTHT
File size: 82.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2019
Thuế TNCN đối với khoản tiền nhà hỗ trợ cho giáo viên người nước ngoài
Văn bản số: 1144/CT-TTHT
File size: 68.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Trường hợp các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thuế thay
Văn bản số: 1136/CT-TTHT
File size: 148.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Hướng dẫn về ưu đãi thuế TNCN của cá nhân nhân lực công nghệ cao thuộc lĩnh vực CNTT
Văn bản số: 1135/CT-TTHT
File size: 102.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Thuế TNCN từ khoản bốc thăm trúng thưởng của nhân viên
Văn bản số: 1117/CT-TTHT
File size: 95.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/02/2019
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là chị chồng
Văn bản số: 1094/CT-TTHT
File size: 98.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2019
Thuế TNCN đối với các khoản khoán chi, trợ cấp, phụ cấp
Văn bản số: 1067/CT-TTHT
File size: 155.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2019
Hướng dẫn về việc kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai và số thuế TNCN đã nộp
Văn bản số: 1066/CT-TTHT
File size: 356.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2019
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố mẹ, ông bà nội, em ruột
Văn bản số: 1037/CT-TTHT
File size: 168 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2019
Thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 881/CT-TTHT
File size: 122.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/01/2019
Hướng dẫn hồ sơ miễn giảm thuế TNCN cho đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo
Văn bản số: 828/CT-TTHT
File size: 74 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/01/2019
Khấu trừ và kê khai thuế TNCN từ tiền lương tiền công cho cá nhân làm việc tại chi nhánh trực thuộc
Văn bản số: 827/CT-TTHT
File size: 90.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản nhận di sản thừa kế là tiền mặt
Văn bản số: 789/CT-TTHT
File size: 177.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/01/2019
Hướng dẫn cách tính thuế TNCN
Văn bản số: 783/CT-TTHT
File size: 82.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/01/2019
Quy định trường hợp được giảm trừ khoản đóng góp vào quỹ từ thiện nhân đạo
Văn bản số: 782/CT-TTHT
File size: 69.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với cá nhân ký hợp đồng cộng tác viên
Văn bản số: 780/CT-TTHT
File size: 313.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán