Văn bản số: 753/CT-TTHT
File size: 101.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản tiền bảo hiểm chi cho người thân của người lao động
Văn bản số: 9229/CT-TTHT
File size: 116.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 07/09/2018
Hợp tác kinh doanh, cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Văn bản số: 9200/CT-TTHT
File size: 77.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/09/2018
Cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động
Văn bản số: 9153/CT-TTHT
File size: 137.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/08/2018
Khoản chi hỗ trợ cho người lao động nước ngoài vận chuyển đồ dùng cá nhân về nước
Văn bản số: 9122/CT-TTHT
File size: 112.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/09/2018
Khoản chi phúc lợi cho người lao động
Văn bản số: 9072/CT-TTHT
File size: 80.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2018
Khoản thu nhập từ bồi thường hỗ trợ tái định cư
Văn bản số: 9068/CT-TTHT
File size: 92.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/09/2018
Khoản tiền hỗ trợ nhân viên khi chấm dứt hợp đồng lao động
Văn bản số: 739/TCT-DNNCN
File size: 34 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/03/2019
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là bà nội
Văn bản số: 728/CT-TTHT
File size: 119.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản khoán chi tiền điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí, trang phục cho NLĐ
Văn bản số: 725/CT-TTHT
File size: 214.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế tncn từ hoạt động kinh doanh và tiền lương tiền công của cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 709/CT-TTHT
File size: 106.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Đối tượng người phụ thuộc là anh ruột
Văn bản số: 705/CT-TTHT
File size: 272 KB
icon
UNKNOWN
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản chi hỗ trợ về đi lại, điện thoại, nhà ở cho người lao động
Văn bản số: 696/CT-TTHT
File size: 121.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn cách xác định đối tượng cư trú và không cư trú
Văn bản số: 692/CT-TTHT
File size: 118.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 690/CT-TTHT
File size: 80.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn khấu trừ thuế và cấp chứng từ thuế cho cá nhân có nhiều nguồn thu nhập
Văn bản số: 686/CT-TTHT
File size: 94.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Khoản bù đắp giá chuyển nhượng chịu thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 673/CT-TTHT
File size: 168.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn phạm vi xác định thu nhập chịu thuế và kê khai thuế TNCN của người nước ngoài
Văn bản số: 644/CT-TTHT
File size: 81.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Khoản tiền thưởng chịu thuế TNCN của cá nhân cư trú
Văn bản số: 643/CT-TTHT
File size: 118.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp, phụ cấp mất việc trả cho người lao động
Văn bản số: 642/CT-TTHT
File size: 115.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2019
Hướng dẫn kê khai và tạm khấu trừ thuế TNCN theo tháng/quý của cá nhân cư trú