Văn bản số: 15562/CT-TTHT
File size: 122.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/12/2019
Xác định khoản chi hỗ trợ bán hàng là thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 10653/CT-TTHT
File size: 92.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2019
Hướng dẫn về khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN
Văn bản số: 15196/CT-TTHT
File size: 195.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/12/2019
Hướng dẫn ấn định thuế TNCN trường hợp chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 15173/CT-TTHT
File size: 66.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/12/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu thưởng
Văn bản số: 15144/CT-TTHT
File size: 107.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/12/2019
Kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 15065/CT-TTHT
File size: 132.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/12/2019
Hướng dẫn hiệp định tránh đánh thuế 2 lần đối với Na-uy
Văn bản số: 14674/CT-TTHT
File size: 103.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/12/2019
xác định đối tượng là người phụ thuộc được tính giảm trừ
Văn bản số: 14672/CT-TTHT
File size: 126.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/12/2019
Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế TNCN cho đối tượng người nước ngoài
Văn bản số: 10648/CT-TTHT
File size: 111.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/09/2019
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo các đối tượng cư trú
Văn bản số: 14536/CT-TTHT
File size: 100.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/12/2019
Hướng dẫn kê khai khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNCN
Văn bản số: 14384/CT-TTHT
File size: 127.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
Hướng dẫn kê khai, tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 5835/CT-TTHT
File size: 118.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Khấu trừ thuế và điều kiện ủy quyền quyết toán đối với tổ chức trực thuộc
Văn bản số: 10569/CT-TTHT
File size: 84 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2019
Thuế TNCN đối với khoản trợ cấp khi nghỉ việc cao hơn mức quy định
Văn bản số: 10459/CT-TTHT
File size: 107.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/09/2019
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN từ tiền lương, tiền công
Văn bản số: 12363/CT-TTHT
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/03/2020
Hướng dẫn người phụ thuộc không nơi nương tựa là em gái
Văn bản số: 5805/CT-TTHT
File size: 177.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Khoán chi về tiền điện thoại, công tác phí, tiền trợ cấp công trường
Văn bản số: 12102/CT-TTHT
File size: 53 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/03/2020
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc là dì ruột
Văn bản số: 10149/CT-TTHT
File size: 108.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ môi giới tại ngước ngoài
Văn bản số: 10142/CT-TTHT
File size: 88.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/09/2019
Đối tượng kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 13302/CT-TTHT
File size: 106.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Hướng dẫn công ty tính thuế TNCN cho Văn phòng đại diện thành lập tại tỉnh khác