Văn bản số: 3701/CT-TTHT
File size: 66.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2019
Quy định về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc là con dưới 18 tuổi
Văn bản số: 3325/CT-TTHT
File size: 117.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2019
Quy định thuế TNCN về khoản bồi thường theo phán quyết của tòa án
Văn bản số: 3324/CT-TTHT
File size: 88.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2019
Quy định về đăng ký người phụ thuộc có mối quan hệ cháu ruột
Văn bản số: 3293/TCT-TNCN
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/08/2018
Quy định về người phụ thuộc là cô ruột
Văn bản số: 3248/CT-TTHT
File size: 97.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2019
Quy định về thuế TNCN đối với thu nhập từ dịch vụ phát sinh tại nước ngoài
Văn bản số: 15913/CT-TTHT
File size: 87.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2019
Khấu trừ thuế đối với hợp đồng trên 3 tháng
Văn bản số: 15897/CT-TTHT
File size: 101.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2019
Hoàn thuế TNCN đối với cá nhân ủy quyền về nước
Văn bản số: 15894/CT-TTHT
File size: 159.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/12/2019
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Văn bản số: 15788/CT-TTHT
File size: 96.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Kê khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 15783/CT-TTHT
File size: 141.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Khấu trừ thuế đối với thu nhập từ quà tặng là sản phẩm bảo hiểm có hoàn phí
Văn bản số: 15773/CT-TTHT
File size: 117 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2019
Quy định về kê khai thuế đối với tổ chức chi trả thu nhập
Văn bản số: 73909/CT-TTHT
File size: 35.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/11/2018
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc là con ruột
Văn bản số: 13382/CT-TTHT
File size: 114 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Xác định loại hợp đồng thuộc tiền lương tiền công để tính thuế TNCN
Văn bản số: 13309/CT-TTHT
File size: 167.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Khoản trả thay tiền nhà chịu thuế TNCN
Văn bản số: 13306/CT-TTHT
File size: 162.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
Đăng ký người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 4000/TCT-DNNCN
File size: 860.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2019
Quy định về chứng từ chứng minh khoản tiền từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Văn bản số: 2975/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/07/2019
Thuế TNCN đối với quà tặng là chuyến du lịch
Văn bản số: 2970/TCT-DNNCN
File size: 732.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/07/2019
Hoàn thuế TNCN cho người tham gia bán hàng đa cấp
Văn bản số: 2355/TCT-DNNCN
File size: 1.9 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/06/2019
Xác định thuế TNCN căn cứ trên dạng hợp đồng ký kết
Văn bản số: 2243/TCT-DNNCN
File size: 1.2 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2019
Hướng dẫn về xác định mức thuế khoán đối với ngành may mặc