Văn bản số: 7845/CT-TTHT
File size: 52 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/10/2012
1/Hồ sơ chứng minh Người phụ thuộc trường hợp không cùng hộ khẩu
2/Phụ cấp giữ xe phải chịu thuế
Văn bản số: 2930/TCT-TNCN
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2012
Cơ quan chi trả thu nhập không khấu trừ thuế bị truy thu và phạt
Văn bản số: 8113/CT-TTHT
File size: 49.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/10/2012
Khoán chi công tác phí
Văn bản số: 8100 /CT-TTHT
File size: 45 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/10/2012
Thuế TNCN: đầu tư vốn dưới hình thức góp vốn đầu tư bằng hiện vật
Văn bản số: 7687 /CT-TTHT
File size: 47.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/10/2012
1/Miễn thuế đối với thu nhập từ cổ tức từ 01/8/2011 đến 31/12/2012.
2/Phân biệt công ty cổ phần đại chúng.
3/Chuyển nhượng cổ phần của công ty không phải cổ phần đại chúng phải chịu thuế từ thu nhập chuyển nhượng vốn.
Văn bản số: 8022/CT-TTHT
File size: 45.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/10/2012
cá nhân được Miễn thuế TNCN Bậc 1 từ tiền lương, tiền công nhận từ 01/7/2012 đến 31/12/2012
Văn bản số: 7791/CT-TTHT
File size: 43.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/10/2012
Cá nhân nước ngoài không cư trú không phải quyết toán thuế
Văn bản số: 7842/CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/10/2012
cá nhân nhận thu nhập từ nước ngoài hàng tháng phải trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế
Văn bản số: 7845/CT-TTHT
File size: 58 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/10/2012
1/giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bà nội (không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng người nộp thuế)
2/Lợi ích khác bẳng tiền của người lao động phải chịu thuế
Văn bản số: 7742 /CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/10/2012
Khấu trừ thuế TNCN: Nơi chi trả có trách nhiệm khấu trừ
Văn bản số: 7653 /CT- TTHT
File size: 47 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/10/2012
Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp của cơ sở y tế công lập phải chịu thuế
Văn bản số: 7641 /CT-TTHT
File size: 60 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/10/2012
Hướng dẫn thời hạn phải quyết toán thuế trường hợp cá nhân làm không trọn năm dương lịch đầu tiên
Văn bản số: 7538 /CT- TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2012
Hoàn thuế trường hợp chuyển nhượng bất động sản khai điều chỉnh là căn nhà duy nhất
Văn bản số: 7461 /CT- TTHT
File size: 50 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/10/2012
Giảm trừ gia cảnh không giới hạn người phụ thuộc
Văn bản số: 7555 /CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/10/2012
Cá nhân có thu nhập 2 nơi phải tự quyết toán với cơ quan thuế
Văn bản số: 7479/CT-TTHT
File size: 42.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/10/2012
Hướng dẫn thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 10706/BTC-TCT
File size: 105.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 09/08/2012
Hướng dẫn khấu trừ thuế trường hợp mua bán cafe trên sàn giao dịch
Văn bản số: 7326/CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2012
Tài sản nhận thừa kế là khoản tiền gửi không phải chịu thuế TNCN.
Văn bản số: 7174/CT-TTHT
File size: 67 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/09/2012
Hướng dẫn xác định cá nhân cư trú, không cư trú và việc khấu trừ thuế cá nhân làm việc tại nước ngoài
Văn bản số: 7172/CT-TTHT
File size: 44 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/09/2012
Tiền học phí nâng cao trình độ phải chịu thuế