Văn bản số: 14328/CT-TTHT
File size: 89.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2019
Khau tru thue TNCN tư TLTC co ky và khong ky HDLD
Văn bản số: 13926/CT-TTHT
File size: 117.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/11/2019
don vi hach toan phu thuoc co trach nhiem khau tru thue TNCN
Văn bản số: 13609/CT-TTHT
File size: 124.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/11/2019
thuế TNCN đối với thu nhập chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 13546/CT-TTHT
File size: 66.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/11/2019
không áp dụng giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 13466/CT-TTHT
File size: 234 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/11/2019
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 13424/CT-TTHT
File size: 124.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
thue TNCN tu dau tu von
Văn bản số: 13421/CT-TTHT
File size: 124 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
thue TNCN doi voi HKD cung cap tro choi dien tu tren mang
Văn bản số: 13399/CT-TTHT
File size: 79.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
khau tru thue TNCN doi voi ca nhan khong ky HDLD
Văn bản số: 13390/CT-TTHT
File size: 114.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là bất động sản
Văn bản số: 13385/CT-TTHT
File size: 183.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/11/2019
trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp thuế TNCN tại trụ sở chính và chi nhánh
Văn bản số: 68308/CT-TTHT
File size: 43.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/08/2019
Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi quyết toán thuế
Văn bản số: 26985/CT-TTHT
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2019
Giảm trừ gia cảnh là người phụ thuộc có mối quan hệ khác
Văn bản số: 3874/CT-TTHT
File size: 165.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về thu nhập miễn thuế TNCN đối với tiền ngoài giờ
Văn bản số: 3867/CT-TTHT
File size: 156.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về khoản chi tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 3863/CT-TTHT
File size: 89 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về khoản tiền điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 60484/CT-TTHT
File size: 103.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2018
Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không nơi nương tựa
Văn bản số: 3862/CT-TTHT
File size: 125.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về ủy quyền quyết toán thuế với tổ chức chấm dứt hiệu lực MST và sát nhập
Văn bản số: 3855/CT-TTHT
File size: 93.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 22/04/2019
Quy định về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động
Văn bản số: 3807/CT-TTHT
File size: 125.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2019
Hướng dẫn về ủy quyền quyết toán thuế TNCN và điều chỉnh sau khi đã ủy quyền
Văn bản số: 3738/CT-TTHT
File size: 110 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/04/2019
Hướng dẫn về kê khai thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh cho thuê tài sản tại Nhật Bản