Văn bản số: 6118/CT-TTHT
File size: 64.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2019
Quy định về đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là Dì ruột của vợ/chồng
Văn bản số: 3962/CT-TTHT
File size: 140.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2019
Quyết toán thuế đối với người lao động nước ngoài
Văn bản số: 3958/CT-TTHT
File size: 102.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2019
Hướng dẫn về kê khai thuế đối với cá nhân cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 3932/CT-TTHT
File size: 33.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên
Văn bản số: 3932/CT-TTHT
File size: 33.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên
Văn bản số: 3914/CT_TTHT
File size: 48.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thu nhập miễn thuế từ chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 3908/CT-TTHT
File size: 57.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Hướng dẫn về việc đăng ký thay đổi người phụ thuôc
Văn bản số: 3897/CT-TTHT
File size: 30.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các dự án tại Việt Nam
Văn bản số: 3889/CT-TTHT
File size: 88.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Khấu trừ thuế đối với cá nhân được xác định là cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 3884/CT-TTHT
File size: 87.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Khoản lợi ích người lao động nhận được là chuyến du lịch
Văn bản số: 3882/CT-TTHT
File size: 136.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/04/2019
Cách xác định cá nhân cư trú và khoản lợi ích nhận được đối với người lao động nước ngoài
Văn bản số: 6112/CT-TTHT
File size: 121.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2019
Quy định về khấu trừ thuế TNCN khi thuê dịch vụ vận chuyển
Văn bản số: 6106/CT-TTHT
File size: 95.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2019
Quy định về quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức đang chờ làm thủ tục giải thể
Văn bản số: 6070/CT-TTHT
File size: 136.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/06/2019
Quy định về khoản chi trả thù lao cho Tổng giám đốc là chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên
Văn bản số: 6065/CT-TTHT
File size: 71 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/06/2019
Thu nhập chịu thuế TNCN đối với khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm
Văn bản số: 6055/CT-TTHT
File size: 133.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/06/2019
Quy định về khấu trừ thuế TNCN khi thuê dịch vụ tư vấn
Văn bản số: 6004/CT-TTHT
File size: 87.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2019
Thuế TNCN đối với khoản khoán chi bằng tiền mặt cho người lao động
Văn bản số: 5999/CT-TTHT
File size: 102.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2019
Quy định về uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 5994/CT-TTHT
File size: 109 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 12/06/2019
Quy định về việc giảm trừ đối với khoản bảo hiểm xã hội và các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc của cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam làm việc
Văn bản số: 5973/CT-TTHT
File size: 150.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2019
Nghĩa vụ thuế TNCN đối với người lao động nước ngoài làm việc trên Đội tàu