Văn bản số: 1533/TCT-TNCN
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
Cá nhân vãng lai làm việc có thu nhập, nộp quyết toán tại nơi cư trú
Văn bản số: 1941/CT-TTHT
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2012
Cá nhân nghỉ việc trước thời điểm kết thúc năm dương lịch phải Công ty chỉ cấp chứng từ khấu trừ tự quyết toán.
Văn bản số: 1535/TCT-TNCN
File size: 65.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
Hướng dẫn phương pháp quy đổi trong trường hợp có thu nhập sau thuế (thu nhập NET)ở nhiều nơi
Văn bản số: 3887 / CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2012
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ thu nhập từ thừa kế_Thu nhập từ quà tặng.
Văn bản số: 3904 /CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2012
Thuế TNCN của người nước ngoài không có giấy phép kinh doanh hành nghề thực hiện dịch vụ môi giới bán hàng hoá
Văn bản số: 3713/CT-TTHT
File size: 48.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2012
Thu nhập từ bồi thường lao động theo qui định của Bộ Luật LĐ được miễn thuế
Văn bản số: 3783 /CT-TTHT
File size: 39.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/05/2012
Cổ tức do Công ty cổ phần chi trả trong khoảng thời gian từ 01/08/2011 đến hết ngày 31/12/2012 thì khoản thu nhập này được miễn thuế TNCN.
Văn bản số: 3784/CT-TTHT
File size: 39.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/05/2012
Cổ tức được chia của công ty TNHH từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012: không thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13
Văn bản số: 3596 /CT-TTHT
File size: 61 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
1/Quyet toan thue: thay đổi đơn vị làm việc trong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng.
2/Không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân đối với các khoản lợi ích không xác định được cụ thể người được hưởng
3/Trả trợ cấp mất việc làm cho các nhân viên này cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
- chi trả trợ cấp thâm niên (theo chính sách của Công ty trả cho người lao động sau ngày nghỉ việc) thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 3597/CT-TTHT
File size: 56 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 3598/CT-TTHT
File size: 63 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
Quyết toán thuế:
1/Cá nhân cư trú phải kê khai thu nhập toàn cầu. Tài liệu xác nhận thu nhập bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt.
2/Đăng ký GTGC
3/Cá nhân có thuế nộp thừa, không phải nộp HSQT
Văn bản số: 3508 /CT-TTHT
File size: 37 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 17/05/2012
Bù trừ thuế nộp thừa
Văn bản số: 3569/CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/05/2012
Thu nhập từ lãi trái phiếu chuyển đổi phải chịu thuế từ đầu tư vốn
Văn bản số: 3607/CT-TTHT
File size: 45 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/05/2012
các hình thức bảo hiểm mà pháp luật không quy định trách nhiệm bắt buộc người sử dụng lao động phải mua cho người lao động là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.
Văn bản số: 3666/CT-TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/05/2012
V/v: miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
Văn bản số: 3218 /CT – TTHT
File size: 50.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/05/2012
Trách nhiệm của công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế khi người lao động có yêu cầu
Văn bản số: 2935 /CT-TTHT
File size: 37 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2012
Học phí cấp mầm non của con người nước ngoài phải chịu thuế
...khoản học phí cấp mầm non (không thuộc bậc học phổ thông) trả cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam là khoản thu nhập chịu thuế
Văn bản số: 3000 /CT- TTHT
File size: 55 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/05/2012
1/Người Nước ngoài cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài phải tự quyết toán với Cơ quan thuế.
2/NLĐ có thay đổi CMND..điều chỉnh hồ sơ đăng ký thuế gồm tờ khai 01/ĐK-TNCN + Bản sao CMND mới
Văn bản số: 2876 /CT-TTHT
File size: 56.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2012
Trường hợp thay đổi đơn vị làm việc trong năm:
...cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng trong năm
Văn bản số: 2917/CT-TTHT
File size: 46 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/05/2012
1/Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán cho TCCTTN
2/Chi tiền ăn giữa ca...