Văn bản số: 4276/CT-TTHT
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Thuế TNCN của người nước ngoài làm việc tại Nhà thầu
Văn bản số: 5105 / CT-TTHT
File size: 41 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/07/2012
Cấp chứng từ khấu trừ thuế của năm trước vẫn được Hoàn thuế
Văn bản số: 5142 / CT-TTHT
File size: 53 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2012
1/ Về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi thay đổi nơi làm việc.
2/Hoàn thuế nhưng không cung cấp được chứng từ khấu trừ.
Văn bản số: 5057 /CT-TTHT
File size: 41.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/07/2012
Thời điểm xác định TNCT là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập
Văn bản số: 4972 /CT-TTHT
File size: 40 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2012
Chuyển nhượng BĐS không có Hóa đơn đầu vào không được áp dụng thuế suất 25% mà áp dụng 2% trên giá chuyển nhượng thực tế
Văn bản số: 8465/BTC-CST
File size: 30 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 22/06/2012
Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân
Văn bản số: 3904/CT-TTHT
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2012
Khấu trừ thuế khi chi trả hoa hồng cho cá nhân ở nước ngoài
Văn bản số: 2243/TCT-TNCN
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/06/2012
Kiểm tra sau khi Hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 4634/CT-TTHT
File size: 31.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2012
Người nước ngoài thuộc đối tượng không cư trú không phải làm quyết toán thuế
Văn bản số: 4528/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/06/2012
cá nhân nghỉ hưu có HĐLĐ trên 3 tháng thì vẫn khấu trừ theo Biểu thuế Luỹ tiến
Văn bản số: 4889/CT-TTHT
File size: 35 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/06/2012
Đơn vị chi trả thu nhập Không quyết toán thay cho cá nhân nghỉ việc trong năm
Văn bản số: 4906/CT-TTHT
File size: 31 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/06/2012
Lao động làm việc cho Nhà thầu nước ngoài có thu nhập phải khai thuế
Văn bản số: 4912/CT- TTHT
File size: 46.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2012
Uỷ quyền cho thuê quyền sử dụng đất
Văn bản số: 2074/TCT-TNCN
File size: 33.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2012
Chứng từ khấu trừ thuế
Hoàn thuế TNCN
Văn bản số: 2072/TCT-TNCN
File size: 27.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2012
kiểm tra đối chiếu giảm trừ gia cảnh trong hồ sơ khai quyết toán, hoàn thuế của cá nhân
Văn bản số: 1954/TCT-TNCN
File size: 32 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/06/2012
Cách tính thuế TNCN đối với lương NET
Văn bản số: 2076/TCT-TNCN
File size: 31.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2012
1/Quyết toán thuế trường hợp cá nhân chỉ làm việc duy nhất tại công ty con nhưng thu nhập do Tổng Công ty chi trả
2/Nộp hồ sơ giảm trừ gia cảnh trường hợp thay đổi nơi làm việc.
Văn bản số: 4844 /CT-TTHT
File size: 50 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 25/06/2012
cá nhân có thu nhập nhiều nơi phải tự quyết toán
Văn bản số: 2876/CT-TTHT
File size: 30.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2012
Nơi nộp quyết toán trường hợp trong năm thay đổi nơi làm việc
Văn bản số: 1900/TCT-TNCN
File size: 39.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2012
1. Giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc trường hợp thay đổi nơi làm việc.
2. Qui định về Bảng kê thời gian và tiền lương làm đêm, làm thêm giờ.
3. Nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc làm việc tại Việt Nam.
4. Hoàn thuế TNCN.