Văn bản số: 97/2010/TT-BTC
File size: 714 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 06/07/2010
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Văn bản số: 3221/TCT-TNCN
File size: 623 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/08/2009
1/Xác định khoản phụ cấp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

2/Quyết toán thuế TNCN của người nước ngoài vào lần đầu vào làm việc tại Việt Nam từ năm 2008
Văn bản số: 2786/TCT-TNCN
File size: 620.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/07/2010
Thuế TNCN khoán chi công tác phí
Văn bản số: 52/CT-TTHT
File size: 624.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2012
Thuế TNCN khoán chi công tác phí
Văn bản số: 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC
File size: 679.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 28/05/2010
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA.
Văn bản số: 219/2009/TT-BTC
File size: 689.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 19/11/2009
QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN/CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA).
Văn bản số: 123/2007/TT-BTC
File size: 639.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 23/10/2007
Hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Văn bản số: 119/2009/QĐ-TTg
File size: 696.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/10/2009
Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA.
Văn bản số: 2309/CT-TTHT
File size: 627.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/04/2010
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu).
Văn bản số: 2073/CT–TTHT
File size: 626.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 09/04/2010
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
Văn bản số: 2417/CT-TTHT
File size: 596.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/04/2010
Hướng dẫn Về tỷ giá quy đổi khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và cách xác định thuế nhà thầu, thuế TNCN
Văn bản số: 2370/TCT-TNCN
File size: 621.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/07/2010
V/v miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.
Văn bản số: 3565/TCT-TNCN
File size: 627.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 4418/TCT-TNCN
File size: 627.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/11/2010
Hướng dẫn về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập nhận được từ khoản thưởng bằng cổ phiếu.
Văn bản số: 2743/TCT-TNCN
File size: 619.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2010
hướng dẫn vướng mắc về sử dụng biên lai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong hồ sơ hoàn thuế TNCN năm 2007
Văn bản số: 2654/TCT-TNCN
File size: 616.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2010
Xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân ký hợp đồng cho Công ty vay vốn.
Văn bản số: 2079/TCT-TNCN
File size: 620.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2010
Chính sách thuế TNCN đối với khoản lợi nhuận Công ty TNHH chia cho các thành viên góp vốn.
Chính sách thuế đối với khoán thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập.
Văn bản số: 1980/TCT-TNCN
File size: 614.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2010
Hướng dẫn điều kiện tổ chức chi trả tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Văn bản số: 1910/TCT-TNCN
File size: 621.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
V/v việc xin ý kiến chỉ đạo về thuế TNCN đối với người nước ngoài làm việc tại Dự án Nhiệt điện Ô Môn- Cần Thơ
Văn bản số: 1417/TCT-KK
File size: 627.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/04/2010
V/v hướng dẫn đăng ký kê khai nộp thuế