Văn bản số: 2215/TCT-CS
File size: 603.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2009
V/v chính sách thuế đối với thuê phi công, tiếp viên, chuyên gia kỹ thuật .v.v.. là người nước ngoài làm việc tại Tổng cty hàng không.
Văn bản số: 62/TCT-CS
File size: 477.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/01/2009
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài khi ký kết hợp đồng cung cấp giải pháp (Hợp đồng SPA) liên quan đến phần mềm.
Văn bản số: 3982/TCT-TNCN
File size: 559.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2009
V/v thuế TNCN đối với nhà thầu thực hiện dự án ODA.
Văn bản số: 1070/TCT-TNCN
File size: 496.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2010
V/v nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA vay.
Văn bản số: 665/TCT-TNCN
File size: 552.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
V/v chi hoa hồng môi giới.
Văn bản số: 2723/TCT-TNCN
File size: 543.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài không cư trú có thu nhập từ hoạt động dịch vụ tại Việt Nam.
Văn bản số: 3982/TCT-CS
File size: 114.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2009
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu dự án ODA.
Văn bản số: 3495/TCT-TNCN
File size: 620.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2010
V/v xử lý trường hợp mất chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
Văn bản số: 3089/TCT-TNCN
File size: 485.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 16/08/2010
V/v trợ cấp cho cán bộ về hưu trước tuổi.
Văn bản số: 3033/TCT-TNCN
File size: 514.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/08/2010
V/v hướng dẫn thuế TNCN cho nhân viên do đối tác nước ngoài cử sang.
Văn bản số: 2217/TCT-TNCN
File size: 571.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/06/2010
V/v vướng mắc chính thuế TNCN cá nhân ký hợp đônghtời vụ.
Văn bản số: 2062/TCT-TNCN
File size: 659.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
V/v về thực hiện chính sách thuế, đất, lệ phí trước bạ.
Văn bản số: 2426/TCT-TNCN
File size: 543.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/07/2010
V/v chính sách thuế TNCN đối cá nhân nước ngoài không cư trú có thu nhập tại Việt Nam.
Văn bản số: 2304/TCT-TNCN
File size: 566.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/06/2010
V/v xử lý vi phạm từ thuế.
Văn bản số: 3713/TCT-TNCN
File size: 492.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/09/2010
Truy thu thuế TNCN.
Văn bản số: 3691/TCT-TNCN
File size: 483.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/10/2011
V/v nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN.
Văn bản số: 2412/TCT-TNCN
File size: 501.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/07/2011
V/V nơi đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Văn bản số: 1773/TCT-TNCN
File size: 502.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 24/05/2011
V/v ủy quyền quyết toán thuế TNCN của cá nhân có thu nhập một nơi duy nhất.
Văn bản số: 991/TCT-TNCN
File size: 510.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2011
V/v thuế TNCN người nước ngoài cư trú tại Việt Nam
Văn bản số: 659/TCT-TNCN
File size: 489 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
V/v đính chính công văn số 486/CT-TNCN ngày 11-02/2011 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010.