Văn bản số: 947/CT-TTHT
File size: 76 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 10/02/2020
Khấu trừ thuế người lao động ký hợp đồng bán thời gian với thời hạn hợp đồng trên 3 tháng
Văn bản số: 780/CT-TTHT
File size: 167.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/02/2020
Các đối tượng là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh
Văn bản số: 724/CT-TTHT
File size: 100.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Gỉam trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong độ tuổi lao động
Văn bản số: 693/CT-TTHT
File size: 138.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Thừa kế
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Tài sản bán đấu giá để chia thừa kế
Văn bản số: 752/CT-TTHT
File size: 122.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 31/01/2020
Người phụ thuộc là cháu ruột
Văn bản số: 706/CT-TTHT
File size: 92.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Quà tặng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/01/2020
Thu nhập từ quà tặng bằng tiền
Văn bản số: 235/CT-TTHT
File size: 143.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/01/2020
QTT đối với cá nhân vừa nhận thu nhập tại Việt Nam vừa nhận tại Nước ngoài
Văn bản số: 228/CT-TTHT
File size: 119.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/01/2020
GTGC cho người phụ thuộc bị tàn tật, chưa có CCCD chưa có MST
Văn bản số: 189/CT-TTHT
File size: 103.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Khấu trừ thuế cá nhân đối với lao động vãng lai không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng
Văn bản số: 188/CT-TTHT
File size: 131.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Quyết toán thuế TNCN của người Nước ngoài
Văn bản số: 187/CT-TTHT
File size: 152.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Giảm trừ người phụ thuộc không có khả năng lao động
Văn bản số: 179/CT-TTHT
File size: 73.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/01/2020
Thu nhập từ tiền phạt vi phạm hợp đồng
Văn bản số: 14/CT-TTHT
File size: 98.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/01/2020
Cấp chứng từ khấu trừ thuế
Văn bản số: 4813/CT-TTHT
File size: 54.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn đăng ký NPT là cậu ruột
Văn bản số: 4809/CT-TTHT
File size: 59 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 30/05/2018
Hướng dẫn hồ sơ QTT TNCN cho cá nhân nước ngoài nhận lương tại Việt Nam và công ty mẹ
Văn bản số: 4658/CT-TTHT
File size: 167 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/05/2018
Tính thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng quyền mua bất động sản
Văn bản số: 4083/CT-TTHT
File size: 106.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho khoản tiền bao gồm tiền bảo hiểm của cá nhân có HĐLĐ dưới 3 tháng
Văn bản số: 4041/CT-TTHT
File size: 166 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN khi chi trả nhiều tháng lương trong năm
Văn bản số: 4040/CT-TTHT
File size: 179 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn xác định đối tượng cư trú và tính thuế TNCN cho cá nhân Việt Nam làm việc tại Hoa Kỳ
Văn bản số: 4031/CT-TTHT
File size: 122.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/05/2018
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản tiền khoán chi công tác phí và điện thoại