Văn bản số: 2140 /CT-TTHT
File size: 48.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2012
Phụ cấp chịu thuế:
ngoài tiền công, tiền lương khoản tiền đi lại, ăn ở và chi phí cá nhân khác thì khoản chi phụ cấp bằng tiền này phải tính vào thu nhập chịu thuế
Văn bản số: 2150 / CT-TTHT
File size: 57.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2012
Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân trong giai đoạn từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn không thuộc diện được giảm 50% thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 154/2011/TT-BTC
Văn bản số: 2754/CT-TNCN
File size: 32.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/04/2012
Hướng dẫn gởi dữ liệu quyết toán toán thuế TNCN được thông qua internet
Văn bản số: 2388 /CT- TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 11/04/2012
Phụ cấp phải tính vào TNCT:
...khoản phụ cấp công vụ và phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, không phải là những khoản phụ cấp được trừ nêu trên do vậy phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Văn bản số: 2499 /CT-TTHT
File size: 57.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/04/2012
Khấu trừ thuế trường hợp người nước ngoài về nước (không làm hết năm)...nếu trong năm tính thuế 2012 cư trú tại Việt Nam dưới 183 ngày thì được xác định là cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Công ty phải có nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20%
Văn bản số: 1888 /CT-TTHT
File size: 37.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2012
Thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức được chia từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012
Văn bản số: 2058/CT-TTHT
File size: 50 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 03/04/2012
Quyết toán thuế TNCN: Cá nhân có thu nhập 2 nơi phải tự quyết toán, công ty không được quyết toán thay.
Văn bản số: 2088 /CT-TTHT
File size: 49 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2012
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mà cá nhân thực nhận từ ngày 01/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012
Văn bản số: 2102 /CT-TTHT
File size: 38.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2012
Nơi chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ thuế...
Văn bản số: 2110 /CT-TTHT
File size: 48.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2012
Bảo hiểm bắt buộc nộp tại nước ngoài...được miễn thuế
Văn bản số: 2137 /CT-TTHT
File size: 69 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2012
Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của tình nguyện viên là nhân viên của Văn phòng theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp
Văn bản số: 2134 /CT-TTHT
File size: 46 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2012
Quyết toán thuế trường hợp cá nhân nghỉ việc và được trả thêm tiền thưởng vào năm sau.
Văn bản số: 2139 /CT- TTHT
File size: 51 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2012
Phụ cấp độc hại theo hướng dẫn trên và phụ cấp ưu đãi nghề nếu Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN .
Văn bản số: 2286 /CT-TTHT
File size: 57.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2012
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân có thu nhập 2 nơi, đơn vị chi trả thu nhập không được quyết toán thay.
Văn bản số: 2508 /CT-TTHT
File size: 61 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/04/2012
về việc cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người nước ngoài
Văn bản số: 1706/CT-TTHT
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 16/03/2012
Lợi tức được chia do đầu tư vốn vào công ty TNHH vẫn phải chịu thuế TNCN trong thời gian được miễn thuế
Văn bản số: 1321/CT-TTHT
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2012
Quyết toán thuế TNCN trường hợp dời trụ sở sang Tỉnh khác
Văn bản số: 1635/CT-TTHT
File size: 33 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/03/2012
Kê khai bổ sung_Điều chỉnh Hồ sơ quyết toán
Văn bản số: 1025/TCT-TNCN
File size: 29.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2012
1. Về đối tượng quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
2. Về việc xử lý bù trừ, hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:
Văn bản số: 1755/CT-TTHT
File size: 29 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 19/03/2012
quyết toán thuế: cá nhân có thu nhập 2 nơi công ty không được quyết toan thay.