Văn bản số: 681/TCT-TNCN
File size: 268.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
Khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi đều có hợp đồng lao động và xử lý số thuế nộp thiếu đối người đã chết.
Văn bản số: 665/TCT-DNL
File size: 319.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 01/03/2011
Chi Hoa hồng môi giới
Văn bản số: 645/TCT-CS
File size: 382.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/02/2011
Khấu trừ tiền lương hưu và trợ cấp BHXH để thực hiện trả nợ thuế
Văn bản số: 43 /TCT-TNCN
File size: 375.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế đối với thu nhập toàn cầu.
Văn bản số: 42/TCT-TNCN
File size: 382.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/01/2011
Quyết toán thuế TNCN trường hợp về nước kết thúc Hợp đồng trước 31/12
Văn bản số: 3231/TCT-TNCN
File size: 373.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/08/2008
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ các chương trình quyền mua cổ phiếu của các tập đoàn ở nước ngoài.
Văn bản số: 5028/CT-TTHT
File size: 835.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/06/2011
Thuế TNCN phụ cấp xăng xe, điện thoại...chi theo bảng lương
Văn bản số: 230/TCT-TNCN
File size: 2.7 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/01/2012
Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2011
Văn bản số: 486/TCT-TNCN
File size: 3.5 MB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/02/2011
Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2010
Văn bản số: 04/2007/QH12
File size: 123.5 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 21/11/2007
LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ 04/2007/QH12 NGÀY 21/11/2007