Văn bản số: 8874/CT-TTHT
File size: 227.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai, tính thuế TNCN khoản trợ cấp thôi việc
Văn bản số: 9216/CT-TTHT
File size: 52 KB
icon
MS. Word
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/08/2019
Kê khai quyết toán thuế và giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Văn bản số: 8850/CT-TTHT
File size: 75.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai tính thuế TNCN cho khoản khoán chi tiền thuê nhà bằng tiền
Văn bản số: 11708/CT-TTHT
File size: 148.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN đối với khoản bảo hiểm có tính tích lũy
Văn bản số: 8838/CT-TTHT
File size: 94.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Hướng dẫn kê khai thuế TNCN cho thu nhập từ cho thuê nhà xưởng
Văn bản số: 11704/CT-TTHT
File size: 78.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Khấu trừ thuế TNCN đối với khoản trả thay BHYT cho lao động nước ngoài
Văn bản số: 9581/CT-TTHT
File size: 89.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2019
Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với phần thu nhập trả thêm ngoài giờ
Văn bản số: 11703/CT-TTHT
File size: 165.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn công ty khấu trừ thuế TNCN cho người lao động
Văn bản số: 11699/CT-TTHT
File size: 90.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản tiền ăn giữa ca do người lao động tự chi trả
Văn bản số: 11696/CT-TTHT
File size: 89.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản lợi tức nhận được sau khi tham gia góp vốn
Văn bản số: 11695/CT-TTHT
File size: 105 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 15/10/2019
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản chuyển nhượng từ chứng khoán
Văn bản số: 11656/CT-TTHT
File size: 219.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 13/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN cho cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh từ nước ngoài
Văn bản số: 11641/CT-TTHT
File size: 143.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn khai thuế TNCN cho người lao động trước và sau khi ký hợp đồng
Văn bản số: 11640/CT-TTHT
File size: 150.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản trả tiền lãi vay cho cá nhân nước ngoài
Văn bản số: 11625/CT-TTHT
File size: 107 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN đối với khoản hỗ trợ tài chính ngoài quy định
Văn bản số: 11574/CT-TTHT
File size: 198.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn quyết toán thuế cho người nước ngoài là cá nhân cư trú
Văn bản số: 11573/CT-TTHT
File size: 65.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN cho khoản chia lợi nhuận theo năng lực làm việc
Văn bản số: 11570/CT-TTHT
File size: 120 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/10/2019
Hướng dẫn thuế TNCN với hợp đồng nghiên cứu khoa học
Văn bản số: 8830/CT-TTHT
File size: 159.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/08/2019
Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS
Văn bản số: 9582/CT-TTHT
File size: 149.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/08/2019
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần VN-Hàn Quốc với thuế đánh vào thu nhập