Văn bản số: 2574/CT-TTHT
File size: 121 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2018
Hướng dẫn đối tượng người phụ thuộc được đưa vào giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế
Văn bản số: 2539/CT-TTHT
File size: 76.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2018
Tính thuế TNCN cho khoản bảo hiểm hưu trí tự nguyện vượt mức quy định của người lao động
Văn bản số: 2327/CT-TTHT
File size: 98.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 28/03/2018
KHoản chi phúc lợi cho người lao động theo chính sách của Công ty không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 2299/CT-TNCN
File size: 76.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2018
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế TNCN của văn phòng đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Văn bản số: 2285/CT-TTHT
File size: 103.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2018
Thuế TNCN của cá nhân được ủy quyền khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6605/CT-TTHT
File size: 101.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 06/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
Văn bản số: 6561/CT-TTHT
File size: 158.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2018
Xử lý tiền thuế nộp thừa
Văn bản số: 6554/CT-TTHT
File size: 88.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với ủy quyền chuyển nhượng bất động sản
Văn bản số: 6553/CT-TTHT
File size: 98.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 05/07/2018
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc
Văn bản số: 6344/CT-TTHT
File size: 98.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2018
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện
Văn bản số: 6327/CT-TTHT
File size: 105 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2018
Hướng dẫn cơ quan chi trả kê khai quyết toán thuế TNCN khi cá nhân không ủy quyền
Văn bản số: 2265/CT-TTHT
File size: 102.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/03/2018
Phí làm visa, thẻ tạm trú cho người nước ngoài phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công
Văn bản số: 2215/CT-TNCN
File size: 119.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2018
Chính sách thuế TNCN cho hoạt động chuyển nhượng cổ phần và thanh toán theo ủy quyền
Văn bản số: 2209/CT-TTHT
File size: 97.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Trúng thưởng
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2018
Khoản trúng thưởng của người lao động trong Công ty phải chịu thuế TNCN đối với phần vượt trên 10 triệu đồng
Văn bản số: 2205/CT-TTHT
File size: 127.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 26/03/2018
Khoản chi tiền điện thoại theo quy chế không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
Văn bản số: 2177/CT-TTHT
File size: 62.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2018
Miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài dự án ODA
Văn bản số: 2159/CT-TTHT
File size: 215.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 22/03/2018
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
Văn bản số: 2087/CT-TTHT
File size: 74.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 21/03/2018
Tiền vé máy bay, khách sạn cho giảng viên đào tạo có ký hợp đồng với Công ty thì không chịu thuế TNCN
Văn bản số: 1896/CT-TTHT
File size: 162.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/03/2018
Tiền nhà do công ty chi trả hộ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN
Văn bản số: 6325/CT-TTHT
File size: 79.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/06/2020
Hướng dẫn tính thuế TNCN cho khoản phụ cấp, trợ cấp ưu đãi ngành nghề