Văn bản số: 1135/TCT-TNCN
File size: 512.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.
Văn bản số: 2232/TCT-CS
File size: 544.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/06/2009
Cấp hoá đơn lẻ cho cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 1669/BTC-TCT
File size: 494.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/01/2011
V/v tỷ lệ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với chủ trường mẫu giáo, mầm non tư thục.
Văn bản số: 1422/TCT-TNCN
File size: 479.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/04/2009
Giả trừ gia cảnh của cá nhân_nhóm cá nhân kinh doanh
Văn bản số: 3802/TCT-TNCN
File size: 515.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/09/2010
Thuế TNCN đồng sở hữu cho thuê nhà
Văn bản số: 3503/TCT-TNCN
File size: 601.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/09/2010
V/v quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Văn bản số: 2988/TCT-TNCN
File size: 493 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/08/2010
Hướng dẫn miễn thuế cá nhân kinh doanh trong năm 2009
Văn bản số: 2890/TCT-TNCN
File size: 495.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
Phân chia tài sản chung theo phán quyết của Tòa án
Văn bản số: 2124/TCT-TNCN
File size: 506.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 17/06/2010
Thuế TNCN đối với Cá nhân kinh doanh tự đóng BHXH
Văn bản số: 2602/TCT-CS
File size: 214.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/06/2010
Hộ gia đình không phải hộ kinh doanh_chuyển nhượng xe máy không phải nộp thuế
Văn bản số: 1929/TCT-CS
File size: 494 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 03/06/2010
Hướng dẫn miễn thuế cá nhân kinh doanh trong năm 2009
Văn bản số: 1907/TCT-TNCN
File size: 69.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán
Văn bản số: 1839/TCT-TNCN
File size: 493.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 31/05/2010
Khai thuế của cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán.
Văn bản số: 1161/TCT-TNCN
File size: 537.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/04/2011
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê bất động sản có nhu cầu cấp hóa đơn lẻ.
Văn bản số: 379/TCT-TNCN
File size: 520.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/02/2010
V/v quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Văn bản số: 9866/BTC-TCT
File size: 616.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 13/07/2009
V/v thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Văn bản số: 7083/BTC-TCT
File size: 380 KB
icon
UNKNOWN
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 22/05/2009
V/v Thuế TNCN đối với cá nhân sáng lập Công ty TNHH một thành viên.
Văn bản số: 4780/TCT-TNCN
File size: 612 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 11/12/2008
về việc in các mẫu biểu thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 2970/TCT-TNCN
File size: 621.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2009
V/v Khai thuế tháng và quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Văn bản số: 2965/TCT-TNCN
File size: 624 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2009
V/v chính sách thuế TNCN đối với đại lý bảo hiểm.