Văn bản số: 1850/TCT-PC
File size: 608.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/05/2009
Vv dừng xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Văn bản số: 664/TCT-TNCN
File size: 618.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/03/2009
Về Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh năm 2008 nhưng chi trả năm 2009.
Văn bản số: 626/TCT-TVQT
File size: 620.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/02/2009
V/v: sử dụng chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân.
Văn bản số: 395/TCT-TNCN
File size: 596.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2009
nội dung kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2008
Văn bản số: 2169/BTC-TCT
File size: 624.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 18/02/2010
V/v chính sách miễn thuế TNCN đối với thu nhập làm thêm giờ của nhà giáo.
Văn bản số: 11840/BTC-TCT
File size: 621.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 07/09/2010
V/v: Chính sách Thuế TNCN đối với cá nhân trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Văn bản số: 11369/CT-TTHT
File size: 621.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 29/12/2011
V/v: Thuế Thu nhập cá nhân đố với cá nhân cư trú vừa có thu nhập tại VN vừa có thu nhập tại Nhật Bản
Văn bản số: 4517/TCHQ-TXNK
File size: 556 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/09/2011
V/v: Đối tượng không được xuất cảnh.
Văn bản số: 2888/TCT-TNCN
File size: 622.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Kinh doanh
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2743/TCT-TNCN
File size: 621.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/06/2010
V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2654/TCT-TNCN
File size: 616.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/07/2010
V/v chính sách thuế TNCN.
Văn bản số: 2616/TCT-TNCN
File size: 619.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/07/2011
về việc vướng mắc trong quá trình xử lý hoàn thuế.
Văn bản số: 2439/TCT-KK
File size: 642.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/07/2011
V/v xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
Văn bản số: 2168/BTC-TCT
File size: 614.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 18/02/2011
V/v: tiền bồi dưỡng, nhuận bút.
đối với các cá nhân tham gia bộ “Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long” nhận tiền bồi dưỡng, nhuận bút trích từ nguồn Ngân sách Nhà nước
Văn bản số: 2079/TCT-TNCN
File size: 620.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 15/06/2010
TNCT từ lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn của Công ty TNHH và thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập.
Văn bản số: 1972/TCT-TNCN
File size: 616.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 08/06/2010
V/v hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN với đối tượng là cộng tác viên.
Văn bản số: 1908/TCT-TNCN
File size: 620.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/06/2010
V/v miễn thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp tham gia vào
hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối,
nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.
Văn bản số: 1758/TCT-TNCN
File size: 621.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/05/2010
V/v thuế TNCN đối với khoản thu nhập tăng thêm.
Văn bản số: 761/BTC-TCT
File size: 626 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 16/01/2009
V/v Triển khai thực hiện Luật thuế TNCN.
Văn bản số: 244/TCT-TNCN
File size: 612.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/01/2011
V/v tiền thưởng nhận được do có sáng kiến cải tiến kỹ thuật