Văn bản số: 148/CT-TNCN
File size: 623.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 12/01/2010
V/v Nơi đăng ký phương pháp nộp thuế TNCN theo thuế suất 20% đối với cá nhân kinh doanh chứng khoán.
Văn bản số: 4283/BTC-TCT
File size: 628.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 08/04/2010
Hướng dẫn bù trừ số thuế nộp thừa,nộp thiếu,khấu trừ số thuế cá nhân nộp thiếu; hoàn thuế cho cá nhân nộp thừa.
Văn bản số: 2306/TCT-TNCN
File size: 593.1 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/06/2010
Tính hợp pháp và mẫu giấy uỷ quyền thoái trả thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người nước ngoài
Văn bản số: 10645/CT-TTHT
File size: 620.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 09/12/2011
Miễn thuế TNCN đối với cổ tức được chia cho các cá nhân được công ty chi trả ngày từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2011
Văn bản số: 592/TCT-TNCN
File size: 613.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/02/2009
VV khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 561/TCT-TNCN
File size: 592.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 19/02/2009
vv Chính sách thuế thu nhập đối với văn phòng luật sư:
Văn bản số: 12501/BTC-CST
File size: 624 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 20/09/2010
Phân biệt giữa chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn; thuế suất thuế chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Văn bản số: 10452/CT-TTHT
File size: 621.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 02/12/2011
Cổ tức năm 2009-2010 chia cho cá nhân từ hoạt động góp vốn mua cổ phần doanh nghiệp (trừ cổ tức đuợc chia của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, hoạt động tín dụng)được chi trả vào tháng 12 năm 2011 là thu nhập đuợc miễn thuế TNCN theo qui định.
Văn bản số: 10095/CT-TTHT
File size: 618.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 23/11/2011
Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 7/2011,Đến ngày 01/8/2011 cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu đuợc chia thì không thuộc đối tượng đuợc miễn thuế TNCN(thu nhập từ đầu tư vốn).
Văn bản số: 9712/CT-TTHT
File size: 616 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 14/11/2011
Miễn thuế TNCN đối với cổ tức được công ty chi trả cho cá nhân trong giai đoạn ngày 01/8/2011 đến 31/12/2011
Văn bản số: 8966/CT–TTHT
File size: 624.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/10/2011
Miễn thuế TNCN đối với cổ tức được chia ở nước ngoài được chi trả cho cá nhân là đối tượng cư trú tại Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 01/8/2011- 31/12/2011.
Văn bản số: 8119/CT-TTHT
File size: 625.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 27/09/2011
Miễn thuế TNCN từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2011 đối với cổ tức được chia cho cá nhân
Văn bản số: 7902/CT-TTHT
File size: 636 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2011
Giảm 50% số thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán( cổ phiếu của công ty đại chúng) từ ngày 01/8/2011-31/12/2012
Văn bản số: 6546 /CT-TTHT
File size: 638.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 08/08/2011
Quyết toán thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán
Văn bản số: 5319/TCT- TNCN
File size: 620.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 30/12/2010
Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần trong năm 2007 không phải nộp thuế.
Văn bản số: 4953/TCT- CS
File size: 625.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 06/12/2010
chuyển nhượng cổ phiếu của công ty Việt Nam phát hành niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch nước ngoài.
Văn bản số: 4418/TCT-TNCN
File size: 627.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 02/11/2010
Thu nhập nhận được từ khoản thưởng bằng cổ phiếu
Văn bản số: 2889/TCT-TNCN
File size: 624.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/08/2010
Nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng, trường hợp được chia cổ tức bằng tiền mặt nhưng không nhân mà ghi tăng vốn đầu tư.
Văn bản số: 2330/TCT-TNCN
File size: 615 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/07/2011
Nơi nộp hồ sơ đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Văn bản số: 1820/TCT-TNCN
File size: 615.7 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Đầu tư vốn
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 27/05/2011
Thuế TNCN đối vớilợi nhuận chuyển ra nước ngoài