Văn bản số: 1524/TCT-TNCN
File size: 505.6 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/05/2011
V/v chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 1490/TCT-TNCN
File size: 524.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 29/04/2011
V/v chuyển nhượng bất độn sản.
Văn bản số: 1133/TCT-TNCN
File size: 514.3 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/04/2011
V/v vướng mắc về thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 1124/TCT-TNCN
File size: 497.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà đất phát mãi.
Văn bản số: 1061/BCT-TCT
File size: 652.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 19/01/2012
V/v chuyển nhượng bất động sản: hợp đồng mua bán góp vốn
Văn bản số: 955/TCT-TNCN
File size: 529.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 23/03/2011
V/v chuyển hượng bất động sản
Văn bản số: 740/TCT-CS
File size: 484.9 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 07/03/2011
V/v xử lý vi phạm pháp luật về thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 565/CT-TTHT
File size: 566.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Cục thuế
Ngày ban hành: 18/01/2012
V/v thuế TNCN đối chuyển nhượng BĐS.
Văn bản số: 421/TCT-TNCN
File size: 510.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 05/02/2010
V/v chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất.
Văn bản số: 348/TCT-TNCN
File size: 531.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/01/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.
Văn bản số: 3373/TCT-TNCN
File size: 558 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 20/09/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền.
Văn bản số: 2007/TCT-TNCN
File size: 570.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 26/05/2009
V/v Chuyển nhượng bất động sản hoặc nhận thừa kế giữa cha dượng, mẹ kế và con riêng.
Văn bản số: 1983/TCT-TNCN
File size: 697.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 25/05/2009
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản giữa vợ, chồng với anh chị em bên vợ hoặc bên chồng.
Văn bản số: 1124/TCT-TNCN
File size: 499.8 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Chuyển nhượng bất động sản
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 04/04/2011
V/v thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà đất phát mãi.
Văn bản số: 1578/TCT-TNCN
File size: 638.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 28/04/2009
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 3565/TCT-TNCN
File size: 501.4 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 14/09/2010
V/v hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế.
Văn bản số: 119/2009/QĐ-TTg
File size: 686.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 01/10/2009
Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình dự án ODA.
Văn bản số: 13858/TCT-TNCN
File size: 466.5 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 30/09/2009
V/v miễn thuế TNCN cho người nước ngoài thực hiện chương trình dự án ODA Việt Nam.
Văn bản số: 3371/BKH-QLĐT
File size: 842 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực:
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính
Ngày ban hành: 14/05/2009
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản.
Văn bản số: 2845/TCT-TNCN
File size: 499.2 KB
icon
Acrobat PDF
Lĩnh vực: Tiền lương, tiền công
Loại văn bản: Công văn hướng dẫn
Cơ quan ban hành: Tổng cục thuế
Ngày ban hành: 10/07/2009
V/v chính sách thuế TNCN đối với nhân viên nhà thầu là người Việt Nam làm việc cho lô 06.1